Aktualności w Kei.pl

Nowe możliwości zarządzania usługami: bazy danych


Kei.pl - Niezawodny Partner w Sieci, aby ułatwić korzystanie z oferty oraz zapewnić jeszcze większe możliwości zarządzania wybranymi usługami, wprowadza następujące zmiany i udogodnienia: I. W panelach wszystkich usług dodano: 1. Konfiguracja/ Moje dane - w zakładce znajdują się 4 pozycje: a) dane adresowe - dane podane przy zamówieniu usługi, które należy bezwględnie aktualizować przy ewentualnej zmianie (dane do faktury, dane korespondencyjne) b) status serwera - informacje na temat posiadanej opcji, długości abonamentu, dacie kolejnej faktury c) usługi dodatkowe - informacje na temat wykupionych usług dodatkowych d) lista faktur - lista wystawionych dotychczas przez Kei.pl faktur za usługi z numerem, datą czy możliwością podglądu. 2. MySQL (funkcjonalność dostępna dotychczas wyłącznie dla platform wirtualnych): - MySQL/dodawanie: dodawanie dodatkowych baz danych MySQL w ramach limitu - MySQL/modyfikacja: podgląd dotychczas założonych baz oraz możliwość zmiany haseł do założonych baz danych MySQL. 3. PostgreSQL: - PostgreSQL/dodawanie: dodawanie kolejnych baz danych PostgreSQL w ramach limitu - PostgreSQL/modyfikacja: podgląd dotychczas założonych baz oraz możliwość zmiany haseł do założonych baz danych PostgreSQL. Zarządzanie bazami danych w panelu jest zintegrowane z zewnętrznymi, popularnymi narzędziami phpMyAdmin (dla baz MySQL) i pgAdmin (dla baz PostgreSQL). Jedno kliknięcie pozwala zalogować się do tych paneli dla wybranej bazy. II. Dodatkowo w panelach platform wirtualnych udostępniono następujące możliwości: 1. Konfiguracja / Moje dane - pozycja "Dane adresowe": - Skrzynka na Faktury Proforma: konfiguracja kont pocztowych do otrzymywania faktur proforma od Kei.pl. - Skrzynka na Komunikaty Kei.pl: konfiguracja kont pocztowych do otrzymywania powiadomień z systemu (transfer, aktualizacja oprogramowania, zmiany systemowe). - Lista autoryzowanych adresów email do korespondencji z Kei.pl: konfiguracja autoryzowanych kont pocztowych do korespondencji z Kei.pl - konto domyślne (konto na które w pierwszej kolejności wysyłana jest nowa informacja). 2. Atomic / Oferta - możliwość ustawienia limitu baz danych dla poszczególnych opcji (tylko platformy posiadające opcję Atomic Serwer rozszerzoną o obsługę bazy danych - indywidualny serwer MySQL/PostgreSQL) : - Limit całościowy (MySQL + PostgreSQL): bazy danych dla opcji zliczane są łącznie. - Limity indywidualne (MySQL / PostgreSQL): bazy danych dla opcji zliczane są zgodnie z typem (MySQL lub PostgreSQL). - Przy zakładaniu serwera utwórz bazę: wybór typu bazy, która ma zostać założona wraz z serwerem przez system Atomic. Zmiany są stopniowo wprowadzone na serwerach od dnia dzisiejszego. Zmiany dotyczą wyłącznie platform obsługiwanych na nowym systemie (instalowanych od stycznia 2006 lub przeniesionych na życzenie właściciela).
NASZE ATUTY
  • 21 lat doświadczenia
  • własne centrum danych
  • 11 000 klientów
  • 1 000 m2 powierzchni
  • Zgodność z wytycznymi RODO
  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

DOCENILI NAS
nagrodzony hosting www

Aktualności Kei.pl - sprawdź co u nas  

W aktualnościach Kei.pl dowiesz się jakie zmiany wdrożylismy, ajkie nowe produkty czekają na Ciebie. Także dowiesz się co nowego u nas i gdzie możesz nas spotkać.