Aktualności w Kei.pl

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Hostingowych


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. ulegnie zmianie Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych (dalej: Regulamin). Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu treści obecnego Regulaminu do aktualnie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na: 1. doprecyzowaniu zapisów w preambule, 2. doprecyzowaniu zapisów w § 1. Definicje, § 2. Postanowienia ogólne, § 3. Zamówienie, § 4. Zawarcie Umowy, § 5. Prawa i obowiązki stron Umowy, § 6. Opłaty abonamentowe, § 7. Kolejny okres abonamentowy, § 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych, § 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi, § 12. Zasady odpowiedzialności Operatora, § 13. Poczta elektroniczna - ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości, § 14. Postępowanie reklamacyjne, § 15. Ochrona danych osobowych, § 16. Rozwiązanie Umowy, § 17. Postanowienia końcowe. Szczegółowy wykaz zmian zawiera tabela w załączonym poniżej pliku .pdf. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią § 17 ust. 4 dotychczasowego Regulaminu postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą Stronę jeżeli nie wypowie ona umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Pełna wersja regulaminu online: www.kei.pl/firma/regulamin-hosting

NASZE ATUTY
  • 21 lat doświadczenia
  • własne centrum danych
  • 11 000 klientów
  • 1 000 m2 powierzchni
  • Zgodność z wytycznymi RODO
  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

DOCENILI NAS
nagrodzony hosting www

Aktualności Kei.pl - sprawdź co u nas  

W aktualnościach Kei.pl dowiesz się jakie zmiany wdrożylismy, ajkie nowe produkty czekają na Ciebie. Także dowiesz się co nowego u nas i gdzie możesz nas spotkać.