Disaster Recovery Plan – i jego rola w działaniu firmy

Disaster Recovery Plan to dokument stanowiący procedurę postępowania na wypadek katastrofy. DRP porządkuje schemat działania i ustala procedurę działania przed, w trakcie i po ustaniu zdarzenia krytycznego.