fbpx
Wiedza dedykowana Tobie

RODO

05 lutego 2018

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W świetle art. 13 mającego zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO jeśli przedsiębiorca gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź formularza zamówienia umieszczonego na stronie zobowiązany jest do podania:

RODO KEI.PL

  • swojej tożsamości i danych kontaktowych
  • celów w jakim przetwarzane są dane osobowe, wskazanie podstawy prawnej ich przetwarzania;
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;
  • o okresie przez jaki przechowywane są dane osobowe  a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach – informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • informacji, czy podanie DO jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

 

Więcej informacji w raporcie:    https://kei.pl/raport-bezpieczenstwo-ecommerce


Opracowanie:

Barbara Kubala-Zielińska
radca prawny specjalizujący się w ochronie danych osobowych i prawie e-commerce,
Kancelaria Radców Prawnych Mastela Wałecki i Partnerzy
kancelaria.biz.pl/pracownicy/barbara-kubala-zielinska