Dekoder zadziała po wcześniejszym wklejeniu całej treści pliku CSR, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----” oraz „-----END CERTIFICATE REQUEST-----”

Przykładowe dane

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC+jCCAeICAQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRUwEwYDVQQIDAxtYcWCb3BvbHNr
aWUxEDAOBgNVBAcMB0tyYWvDs3cxGjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8u
MQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UEAwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpi
b2tAa2VpLnBsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqR0zUAbD
qWu+rS04DfuJAFmq3WGheSRrW+InmfQ5zwcqcT4lxVWKfYDwKWtg4ZqGRt3qAFDT
ROacvZwYZvnjwgQ7XJvSapQ2vdPbWlYUs0HW35hFOHV8bTb5DA4OVswx3oE2FqgO
5e/fLRXqb1ihCiKlcIFTobW5jsJs7K+bZr5eZDePS35MBSXhFuKfX0HpS1shs43C
jo1hCZIteGZx8U2X1h4khkkTKFv9uL2hAn0QjU5r6JSruUKtQU1dPOhwMnwdPxCj
Bqx9twjsQHa9MIDx4puXmmAqqHGKZ7IVDXw7my9USDAlfzsnBvJcRSqdmBvQz0JR
cuegbwajijbT4wIDAQABoCkwJwYJKoZIhvcNAQkOMRowGDAJBgNVHRMEAjAAMAsG
A1UdDwQEAwIF4DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAIt2a9HQSDiBmah2Sj2h3X1eV
Ujt46uPXMrCo5MoYaakAHdKgjGxegoAt8c1dGnQqNUubN7tZ83nMLyz5AT33M32H
LK8DhKtUGNG1VzHBUDdl/57ajNt7358h5P3WoAYBs/PwXZbdeUgGKyIP8YAeklMs
yFufEpufgBHSFC7UUQL3PdySU4Q9Mbc1bodhp2a28WB1XQV4FjZBQEl0/+k3e84R
Bkx5TOV2I4aDMpN0TvOT37prReZMKntmUeeKc2PMgdBrff1aaejpYsaClvGq9DEo
UUk0CsVl70gE88W2gfGJOEz16IyuLuQHIfh4u8kQzHzjj4gVW3I6ZaEhhkiVUQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
cuegbwajijbT4wIDAQABoCkwJwYJKoZIhvcNAQkOMRowGDAJBgNVHRMEAjAAMAsG
A1UdDwQEAwIF4DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAIt2a9HQSDiBmah2Sj2h3X1eV
Ujt46uPXMrCo5MoYaakAHdKgjGxegoAt8c1dGnQqNUubN7tZ83nMLyz5AT33M32H
LK8DhKtUGNG1VzHBUDdl/57ajNt7358h5P3WoAYBs/PwXZbdeUgGKyIP8YAeklMs
yFufEpufgBHSFC7UUQL3PdySU4Q9Mbc1bodhp2a28WB1XQV4FjZBQEl0/+k3e84R
Bkx5TOV2I4aDMpN0TvOT37prReZMKntmUeeKc2PMgdBrff1aaejpYsaClvGq9DEo
UUk0CsVl70gE88W2gfGJOEz16IyuLuQHIfh4u8kQzHzjj4gVW3I6ZaEhhkiVUQ==
MIIC+jCCAeICAQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRUwEwYDVQQIDAxtYcWCb3BvbHNr
aWUxEDAOBgNVBAcMB0tyYWvDs3cxGjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8u
MQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UEAwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpi
b2tAa2VpLnBsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqR0zUAbD
qWu+rS04DfuJAFmq3WGheSRrW+InmfQ5zwcqcT4lxVWKfYDwKWtg4ZqGRt3qAFDT
ROacvZwYZvnjwgQ7XJvSapQ2vdPbWlYUs0HW35hFOHV8bTb5DA4OVswx3oE2FqgO
5e/fLRXqb1ihCiKlcIFTobW5jsJs7K+bZr5eZDePS35MBSXhFuKfX0HpS1shs43C
jo1hCZIteGZx8U2X1h4khkkTKFv9uL2hAn0QjU5r6JSruUKtQU1dPOhwMnwdPxCj
Bqx9twjsQHa9MIDx4puXmmAqqHGKZ7IVDXw7my9USDAlfzsnBvJcRSqdmBvQz0JR
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania
i pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie.

801 308 408
Hosting stron WWW - dowiedz się więcej  

Hosting, czyli miejsce na Twoją stronę WWW 

Od początku naszego istnienia staramy się odczarowywać hosting WWW tak, aby był dla Ciebie prosty i intuicyjny. Pamiętaj, że nie musisz być technologicznym geekiem, żeby z niego korzystać – na naszych serwerach znajdują się projekty należące nie tylko do dużych firm czy międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim do blogerów, pasjonatów i fotografów czy właścicieli małych sklepów internetowych. Każdy z tych projektów zajmuje odpowiednią przestrzeń na naszych serwerach, które pracują w optymalnym środowisku stworzonym przez nas w Centrum Danych Kei.pl. W zależności od potrzeb, oczekiwań oraz zróżnicowanych budżetów, dla każdej aplikacji lub strony WWW dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Pod pojęciem hostingu internetowego kryje się bowiem kilka usług takich jak hosting współdzielony, serwery wirtualne lub serwery dedykowane. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Internetem, doradzimy Ci, którą usługę wybrać.

Masz już pomysł, który chcesz pokazać światu? Zacznij od znalezienia Twojej własnej, wolnej domeny.

Czy własne Centrum Danych ma znaczenie?

Na optymalne działanie każdego centrum danych wpływa wiele różnych czynników. Z Twojej perspektywy najistotniejsze jest jednak stabilne działanie hostingu WWW i szybkie reagowanie na trudne do przewidzenia sytuacje. W przypadku tego ostatniego aspektu lokalizacja centrum danych, któremu powierzyłeś swoje zasoby ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Im mniej pośredników, tym szybszy czas reagowania i bezpośredni dostęp do serwerowni. Jeśli administrator jest na miejscu 24/7, będzie w stanie zająć się Twoim zgłoszeniem zaraz po jego otrzymaniu.

Ciekawi Cię, gdzie „mieszkają” nasze serwery? Sprawdź więcej informacji na temat infrastruktury Centrum Danych Kei.pl

Hosting nr 1 w rankingu – ale jesteśmy dumni! 

Pierwsze miejsce w rankingu branżowego magazynu PC World to dla nas duże wyróżnienie. Wierzymy, że jest ono wynikiem niezmiennego udoskonalania naszych produktów i dbania o ich kompleksowość. Przykładowo – w ramach nagrodzonego pakietu hostingowego Start udostępniamy autoinstalator, dzięki któremu jednym kliknięciem można zainstalować popularne aplikacje takie jak WordPress, Joomla!, PrestaShop czy Magento. Jeśli korzystasz z usług Kei.pl masz także do dyspozycji pakiet przydatnych bonusów, które pomogą Ci w rozwijaniu Twojego projektu online. Wszystkie szczegóły naszej oferty możesz znaleźć na stronie https://www.kei.pl/hosting

Chcesz zobaczyć, co na temat naszego pakietu hostingowego powiedziała redakcja PC World? Zajrzyj do aktualności.