Wypełnij formularz

Akceptacja zasad

Generator pliku CSR - dodatkowe informacje  

Co to jest plik CSR? 

Plik CSR to tak zwane żądanie podpisania certyfikatu. Zawiera on zakodowane informacje na temat certyfikatu SSL, które są wysyłane do instytucji wystawiającej certyfikat (tzw. wystawca). Plik CSR zawiera informacje zarówno o certyfikacie, jak i jego właścicielu i jest niezbędny do zamówienia certyfikatu SSL. Aby poprawnie i bezbłędnie przygotować plik CSR, warto skorzystać z takich narzędzi jak powyższy generator CSR przygotowany przez Kei.pl. 

Jak przebiega generowanie pliku CSR?

Pierwszy krok podczas generowania pliku CSR to wybór wariantu certyfikatu SSL. Na tym etapie należy zdecydować, czy będziemy zabezpieczać jedną domenę, domenę wraz z subdomenami (Wildcard), czy kilka domen (Multi Domain). 

Kolejny krok to podanie nazw domen, które będą objęte ochroną certyfikatem. Tutaj można wybrać, czy certyfikat SSL będzie chronił wersję adresu z przedrostkiem „www”, czy bez niego. Następnie należy podać swoje prawidłowe dane i wybrać długość klucza. Teraz wystarczy zaakceptować warunki i kliknąć Generowanie CSR. W kolejnym kroku zobaczysz plik CSR, który możesz zapisać na dysku twardym lub skopiować i wykorzystać przy zamówieniu certyfikatu SSL.