Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Dodawanie nowych użytkowników Panelu Klienta (Panel Klienta)

W Panelu Klienta możesz zdefiniować użytkowników, którzy mogą pełnić określone role. Na przykład konto księgowej, które będzie miało dostęp jedynie do faktur, zmówień i płatności oraz konto pracownika IT z dostępem tylko do usług.

Dodawanie użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika:

  • zaloguj się do Panelu Klienta
  • i wybierz z menu głównego opcję Ustawienia > Użytkownicy.
  • Zostanie wyświetlona lista z aktywnymi użytkownikami. Aby dodać nowego użytkownika kliknij opcję „Dodaj użytkownika”.
  • Zostaniesz przekierowany do formularza. Wybierz rolę jaką chcesz, aby pełnił nowy użytkownik, ustal login oraz hasło.
  • Podaj imię, nazwisko oraz adresu e-mail – ułatwi to jego identyfikację. Opcjonalnie możesz wprowadzić jego numer telefonu.

Zakres dostępów

Musisz również określić, czy nowy użytkownik będzie miał pełny dostęp do wszystkich usług czy tylko do wybranych. Jeżeli opcja „Pełny dostęp” będzie ustawiona na „Nie”, pojawi się możliwość przyznania uprawnień tylko dla wybranych usług.

Po wpisaniu wszystkich informacji zatwierdź nowego użytkownika klikając przycisk „Zapisz zmiany”.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 225.541,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00