Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak dodać autoryzowany adres e-mail? (Panel Klienta)

Ze względów bezpieczeństwa prowadzimy korespondencję z naszymi Klientami tylko za pośrednictwem autoryzowanych adresów e-mail, które zostały przez nich zdefiniowane w Panelu Klienta. Jeżeli chcesz dokonać zmian na serwerze lub poprosisz nas o informacje z nim związane, będziemy mogli przyjąć zlecenie tylko wtedy, jeśli zostanie ono wysłane z autoryzowanego adresu e-mail.

  • Zaloguj się do swojego Panelu Klienta.
  • Z menu z lewej strony wybierz opcję Ustawienia > Autoryzowane adresy
  • Zostanie wyświetlona lista aktualnie dodanych adresów autoryzowanych. Aby dodać kolejny adres kliknij „Dodaj Email”.
  • Następnie w polu „Adres e-mail” podaj adres, który chcesz autoryzować.

Adres główny – główny adres e-mail przypisany do konta, możesz posiadać tylko jeden główny adres autoryzowany.
Rozliczenia – adres może służyć do kontaktu z Customer Success Team.
Komunikaty – adres może służyć do kontaktu z Działem Wsparcia Technicznego.

OSTRZEŻENIE: Pamiętaj, aby adres główny był adresem właściciela konta.

  • Aby potwierdzić nowy adres, należy kliknąć „Zapisz zmiany”.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00