Limity bezpieczeństwa w Kei.pl


Limity bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach w Kei.pl. Parametry serwera referencyjnego znajdziesz na tej stronie.

Parametr Wartość standardowa Wartość dopuszczalna dla hosta Wartość dopuszczalna dla platformy średnio dla 5% zasobów
Globalne        
Zasoby CPU dla serwera        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00% Nie dotyczy
Zasoby dysku dla serwera        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00% Nie dotyczy
Powierzchnia (serwer + bazy) 30 GB dla każdych 5% 120 GB 200 GB Nie dotyczy
Ilość zapisanych kB Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów 4 GB
Ilość odczytanych kB
Zasoby CPU dla baz danych        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00% Nie dotyczy
Zasoby dysku dla baz danych        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00% Nie dotyczy
Powierzchnia (dostępna z całkowitej) 2 GB dla 5% 2 GB 2 GB dla 5% Nie dotyczy
Ilość zapisanych kB Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów 4 GB
Ilość odczytanych kB
Zasoby pamięci RAM dla serwera        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00% 400 MB (aplikacje)
400 MB (cache)
Zasoby pamięci RAM dla baz danych        
% serwera referencyjnego 5,00% 5,00% 50,00%              400 MB (aplikacje)
             400 MB (cache)
Transfer danych        
Limity transferu                             Nie dotyczy                                                     brak miesięcznego limitu transferu
                            (do 5TB pasmo 100Mbps, przekroczenie powoduje                            ustawienie 10Mbps do końca miesiąca)                        
                            400GB/mc (Aztec)
                            od 500GB/mc (Luna)                        
                            Nie dotyczy
         
Limity serwera        
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań / ilość procesów - 32 512 Nie dotyczy
Serwer pocztowy        
Maksymalny rozmiar wiadomości 100 MB 100 MB 100 MB Nie dotyczy
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMTP do serwera 40 40 40
HTTP        
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP 250 250 250 Nie dotyczy
Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby 1.000.000 1.000.000 1.000.000
FTP        
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń FTP per IP 10 10 Nie dotyczy Nie dotyczy
System plików        
Maksymalna liczba plików w katalogu 64 tys 64 tys 64 tys Nie dotyczy
Maksymalna liczba subkatalogów 64 tys 64 tys 64 tys
Maksymalna liczba plików na serwerze 100 tys 1 mln 1 mln
Maksymalna wielkość katalogu tymczasowego (/tmp) 128 MB 128MB 128MB
         
Limity szczegółowe        
Skrypty        
Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP / CGI 30 s 30 s 30 s (bez limitu wyłącznie konto admin) Nie dotyczy
Maksymalny czas procesora użyty przez skrypty PHP / CGI w ciągu doby Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów 2500 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez skrypt PHP / CGI 64 MB 64 MB 128 MB Nie dotyczy
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST do skryptu PHP / CGI 64 MB 64 MB 128 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer do skryptu PHP / CGI 64 MB 64 MB 128 MB
CRON        
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań Brak limitu Brak limitu Brak limitu Nie dotyczy
Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań 1 minuta 1 minuta 1 minuta
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie 30 s 30 s 30 s (bez limitu wyłącznie konto admin)
Maksymalny czas rzeczywisty wykonywania zadania Brak limitu Brak limitu
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 250 MB 250 MB 250 MB
         
Limity baz danych        
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych dla użytkownika 60 60 60 Nie dotyczy
Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na bazę w ciągu 1 godziny Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów Brak fizycznego limitu, rozliczane wg zasobów Nie dotyczy
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalny czas wykonywania zapytania
Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby
         
Inne limity        
Limity ujęte w powyższej tabeli to limity najbardziej przydatne z punktu widzenia użytkownika. Oprócz powyższych limitów istnieją również inne, które nawet dla zaawansowanych użytkowników są niezauważalne. Zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i technicznych, nie jesteśmy w stanie podać wszystkich parametrów. Należy jednak pamiętać, że są one stosowane przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczne i stabilne działanie usług.
Promocja
Oceń:  

Podobne tematy

Migracja usług do Kei.pl (WWW, FTP, Poczta e-mail)
Co to jest serwer dedykowany
phpMyAdmin informuje mnie że nie mogę utworzyć kolejnej bazy danych.
Gdzie można znaleźć "slow_log" serwera bazodanowego?
NASZE ATUTY
  • 21 lat doświadczenia
  • własne centrum danych
  • 11 000 klientów
  • 1 000 m2 powierzchni
  • Zgodność z wytycznymi RODO
  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

DOCENILI NAS
nagrodzony hosting www

Pomoc - Kei.pl  

Pamiętaj, że nasi konsultanci są dostępni 24/7 i odpowiedzą na wszystkei pytania.