Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Dostępna powierzchnia na dysku – serwer dedykowany

Monitorowanie dostępnej przestrzeni dyskowej jest możliwe z poziomu panelu klienta.
Szczegóły związane z monitorowaniem zostały opisane w punkcie 6 instrukcji opisującej monitoring.

Powierzchnia dyskowa w ramach usługi serwera dedykowanego, częściowo wykorzystana jest na system plików,  system operacyjny oraz wirtualizację.
Sam system główny zajmuje około 15G.

W podstawowej konfiguracji na każdym serwerze tworzone są serwery wirtualne zapewniające działanie usług:
Serwer Mysql
Serwer Postgresql
Serwer z panelem WebAs (FTP, POCZTA, WWW)

Usługi Skanera AV i DNS

W ramach serwera dedykowanego można tworzyć dodatkowe serwery wirtualne.
Każdy z nich po utworzeniu zajmuje powierzchnię około 2G.

Na każdym z serwerów wirtualnych w wyniku działających usług tworzone są logi i statystyki, które wraz z upływem czasu mogą zajmować coraz więcej przestrzeni dyskowej.
Lokalizacje statystyk: /home/stats/
Lokalizacje logów: /var/log/

Każdy z serwerów posiada mechanizm umieszczania kopii bezpieczeństwa dla FTP poczty oraz baz danych.
W przypadku tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych rezerwowane jest dodatkowe miejsce na serwerze, które umożliwia tworzenie takich kopii.


Panel WebAs

Parametry związane z przestrzenią na dysku, podane w panelu WebAs, nie odzwierciedlają rzeczywistej zajętości całego serwera dedykowanego oraz dostępnej wolnej przestrzeni. Wartość zajętości widoczna w panelu WebAs prezentuje jedynie zajętość danych na serwerach wirtualnych, natomiast wartość dostępnej powierzchni jest wartością umowną i prezentuje zazwyczaj powierzchnię używanych dysków w macierzy RAID w serwerze dedykowanym. Podane wartości dotyczą zajętości wyłącznie danych użytkowników serwera wirtualnego
(FTP, POCZTA, WWW Bazy danych). Zastosowana polityka pozwala na uruchomienie kilku serwerów wirtualnych z WebAs, którym możemy zdefiniować limit powierzchni np. 500G na serwerze który korzysta z dysków o pojemności mniejszej niż suma limitów utworzonych serwerów wirtualnych.

Fizyczną zajętość dysków serwera dedykowanego należy monitorować z poziomu panelu klienta.Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

H88 S.A

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.