Serwer dedykowany - wykresy statystyk i monitoring (Panel Klienta)


Jeśli posiadasz serwer dedykowany typu Admin (zarządzany) to w Panelu Klienta możesz sprawdzić statystyki wykorzystania CPU i pamięci w okresie doby w ujęciu godzinnym oraz szczegółowe wykresy dotyczące obciążenia tego serwera w różnych okresach czasu.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta. Następnie z menu głównego wybierz Usługi. Z poniżej wyświetlonych subkategorii wybierz opcję Serwery dedykowane. Przejdź do boxa z informacjami dla wybranego serwera typu Admin.  
 2. W kolumnie Statystyki znajdziesz 2 wykresy:
  • wykres procentowego zużycia CPU dla tego serwera dedykowanego.
  • wykres procentowego zużycia pamięci.

   Jeśli masz wątpliwości odnośnie zużycia dostępnej pamięci RAM na Twoim serwerze, koniecznie zapoznaj się z opisem szczegółowego wykresu dotyczącego pamięci, który znajduje się w dalszej części artykułu.
    
 3. Aby przejść do szczegółowego monitoringu serwera, kliknij w dowolne miejsce na wykresie CPU lub RAM.
 4. Z zakładce Serwery wirtualne znajdziesz listę wszystkich serwerów wirtualnych uruchomionych w ramach Twojego serwera dedykowanego. Dla każdego z serwerów VPS zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z adresacją IP oraz powiązanymi serwerami baz danych.
  Zwróć uwagę na ostatnią kolumnę w której wyszczególnione zostały wykorzystane zasoby dysku, transferu oraz Procesora(CPU).

 5. W zakładce Monitoring znajdziesz szczegółowe wykresy przedstawiające obciążenie tego serwera dla wybranych statystyk w ujęciu dziennym.
 6. Korzystając z rozwijanych list z etykietami: w ujęciu, Statystyki możesz sprawdzić obciążenie serwera dla różnych przedziałów czasowych oraz statystyk np. Zużycie pasma w ujęciu godzinnym.

 

Poniżej postaramy się przedstawić kilka informacji, które będą pomocne w interpretacji wykresów dotyczących obciążenia serwerów z zakładki Monitoring.

 

 1. Procesor


  Powyższy wykres przedstawia obciążenie procesora rozbite na poszczególne parametry.
  Poniżej najistotniejsze parametry na jakie należy zwracać uwagę:

  • CPU iowait time - to czas oczekiwania na urządzenia wejścia/wyjścia - można przełożyć to na informację ile czasu procesor marnuje oczekując na dysk, a tym samym czy wydajność interface'ów dyskowych jest wystarczająca,
  • CPU idle time - czas, w którym procesor nie jest używany przez żadne procesy.
  • CPU user time - użycie procesora przez uruchomione aplikacje.
  • CPU system time - użycie procesora przez system operacyjny.
 2. Pamięć  Powyższy wykres przedstawia wykorzystanie pamięci:
  Poniżej najistotniejsze parametry na jakie należy zwracać uwagę:

  • Swap - partycja wymiany. Przechowywane są w niej tymczasowe dane w sytuacji gdy przekraczane są zasoby wolnej pamięci RAM 
  • MemFree - ilość wolnej pamięci
  • buffers - pamięć zadeklarowana na bufory systemowe
  • cached - to ilość pamięci RAM, która tak naprawdę jest jeszcze wolna, i którą kernel alokował jako cache dla operacji i/o odciążając dyski,
  • Apps- pamięć wykorzystana przez aplikację/użytkowników.
 3. Load