Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Serwer dedykowany – wykresy statystyk i monitoring (Panel Klienta)

Jeśli posiadasz serwer dedykowany typu Admin (zarządzany) to w Panelu Klienta możesz sprawdzić statystyki wykorzystania CPU i pamięci w okresie doby w ujęciu godzinnym oraz szczegółowe wykresy dotyczące obciążenia tego serwera w różnych okresach czasu.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta. Następnie z menu głównego wybierz Usługi. Z poniżej wyświetlonych subkategorii wybierz opcję Serwery dedykowane. Przejdź do boxa z informacjami dla wybranego serwera typu Admin.

   
 2. W kolumnie Statystyki znajdziesz 2 wykresy:
  • wykres procentowego zużycia CPU dla tego serwera dedykowanego.
  • wykres procentowego zużycia pamięci.   Jeśli masz wątpliwości odnośnie zużycia dostępnej pamięci RAM na Twoim serwerze, koniecznie zapoznaj się z opisem szczegółowego wykresu dotyczącego pamięci, który znajduje się w dalszej części artykułu.
    
 3. Aby przejść do szczegółowego monitoringu serwera, kliknij w dowolne miejsce na wykresie CPU lub RAM.


 4. Z zakładce Serwery wirtualne znajdziesz listę wszystkich serwerów wirtualnych uruchomionych w ramach Twojego serwera dedykowanego. Dla każdego z serwerów VPS zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z adresacją IP oraz powiązanymi serwerami baz danych.
  Zwróć uwagę na ostatnią kolumnę w której wyszczególnione zostały wykorzystane zasoby dysku, transferu oraz Procesora(CPU).


 5. W zakładce Monitoring znajdziesz szczegółowe wykresy przedstawiające obciążenie tego serwera dla wybranych statystyk w ujęciu dziennym.


 6. Korzystając z rozwijanych list z etykietami: w ujęciu, Statystyki możesz sprawdzić obciążenie serwera dla różnych przedziałów czasowych oraz statystyk np. Zużycie pasma w ujęciu godzinnym.

Poniżej postaramy się przedstawić kilka informacji, które będą pomocne w interpretacji wykresów dotyczących obciążenia serwerów z zakładki Monitoring.

 1. Procesor


  Powyższy wykres przedstawia obciążenie procesora rozbite na poszczególne parametry.
  Poniżej najistotniejsze parametry na jakie należy zwracać uwagę:

  • CPU iowait time – to czas oczekiwania na urządzenia wejścia/wyjścia – można przełożyć to na informację ile czasu procesor marnuje oczekując na dysk, a tym samym czy wydajność interface’ów dyskowych jest wystarczająca,
  • CPU idle time – czas, w którym procesor nie jest używany przez żadne procesy.
  • CPU user time – użycie procesora przez uruchomione aplikacje.
  • CPU system time – użycie procesora przez system operacyjny.
 2. Pamięć