Słownik pojęć IT

Słownik pojęć IT

Poznaj pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć świat IT i hostingu. Ponad 40 prostych definicji - od "alias pocztowy" po "zasoby on-demand".

Jak sprawdzić do kogo należy IP?

Adres IP, czyli Internet Protocol Address to unikalny zestaw cyfr identyfikujących urządzenie, które jest połączone z siecią. Jest nadawany urządzeniom w celu komunikacji. Może być identyfikatorem urządzenia fizycznego, wirtualnego – grupie lub całej sieci komputerowej. Dlatego też może to być zarówno laptop, tablet, smartfon jak i router.
Każde z urządzeń, które nawiązuje połączenie z siecią publiczną bądź lokalną musi posiadać swój unikalny adres IP, gdzie słowo „IP” oznacza protokół sieciowy”. Numer ten tworzy ciąg liczb, zapisywany jest w systemie dziesiętnym. Do najpopularniejszych formatów zaliczamy: IPv4 i IPv6.


Czym jest adres IP?

Adresem IP nazywamy adres protokołu internetowego, który jest zestawem liczb przypisanych do urządzenia. Adresy te służą do identyfikacji urządzenia i komunikacji z innymi osobami w Internecie. Jednocześnie adres IP nie jest numerem rejestracyjnym urządzenia. Nie wolno traktować tych pojęć tożsamo. Nie możesz go traktować jako fizycznego numeru urządzenia. Wyróżniamy 2 podstawowe typy adresów IP. To IPv4 oraz IPv6.
Adresy IP są nadawane głównie w wersji IPv4. Taką formę przybrały od 1977 roku. Zapisywane są w formie liczby całkowitej w formacie 32 bitowym. Jednak dynamiczna sytuacja i brak puli wolnych adresów IP sprawia, że obecnie są one nadawane z tak zwanej puli recyklingowej. Powstał także protokół IPv6, który jest zapisywany w firmie liczby całkowitej w formacie 128 bitowym

Czy znasz swój adres IP? To przydatna wiedza, a jej wskazówki wykonasz samodzielnie

Jak sprawdzić adres IP

Chcesz sprawdzić i podać swój adres IP, ale nie wiesz gdzie go odnaleźć? Możesz to zrobić na kilka sposobów. Jednym z najprostszych jest zidentyfikowanie go w urządzeniu, z którego korzystasz. Jak to zrobić?

Identyfikacja adresu IP za pomocą wiersza poleceń

 1. Wejdź w menu, kilkajac ikonkę Windowsa w dolnym lewym rogu.
 2. Kliknij system > następnie wiersz poleceń.
 3. Wpisz polecenie ipconfig i potwierdź enterem.
 4. Twój adres IP zostanie wyświetlony w wierszu poleceń.

Identyfikacja adresu IP za pomocą zewnętrznej strony

Istnieje również sposób zewnętrzny ustalenia adresu IP. Aby zobaczyć jaki ciąg liczb identyfikuje Twoje urządzenie, możesz to zrobić również online. Wejdź z urządzenia, które chcesz sprawdzić w przeglądarkę internetową. Wpisując sprawdzanie adresu IP online, napotkasz strony internetowe, które taką informację udostępniają. Tutaj jednak zalecamy dużą ostrożność.

Sprawdzanie adresu IP telefonu

Korzystasz ze zmartfona. Chcesz zlokalizować swój adres IP. Zobacz jak to zrobić
Na Androidzie:

 1. Wejdź w ustawienia telefonu.
 2. Teraz kolejno system > informacje o telefonie > stan telefonu > Adres IP.

Na iphonie:

 1. Wejdź w ustawienia.
 2. Teraz kolejno Wifi > sieć do której jesteśmy połączeni – tam zobaczysz swój wewnętrzny adres IP.

Identyfikacja adresu IP routera

Na systemie Windows:

 1. Wejdź w menu, kilkajac ikonkę Windowsa w dolnym lewym rogu
 2. Kliknij system > następnie wiersz poleceń
 3. Wpisz polecenie ipconfig i potwierdź eneterem
 4. Twój adres IP zostanie wyświetlony w wierszu poleceń pod hasłem Default Gateway,

Na systemie MAC

 1. Wejdź w preferencje systemowe > sieć > zaawansowane
 2. Twój adres IP jest widoczny przy haśle Router

Kto zarządza adresami IP?

Odpowiedzialność za pulę adresów internetowych IP ponosi Internet Assigned Numbers Authority (IANA), natomiast poszczególną odpowiedzialność za adresy IP w danym kraju ponoszą regionalne rejestry internetowe (RIP), to poprzez te organy IANA przyznaje adresy IP.

Rodzaje adresów IP

Mówiąc o adresach IP, możemy mówić o adresach statycznych i dynamicznych.
Adresy statyczne: Adres IP statyczny oznacza, że posiadamy identyfikację urządzenia, które nie ulega zmianie. W przypadku otwarcia nowej sesji, czy nowego połączenia z siecią mamy ten sam, niezmienny adres IP.

Adres dynamiczny: Adres IP dynamiczny oznacza, że nie jest on zawsze taki sam. Numer zmienia się w ramach danej podsieci za każdym razem, gdy na nowo wykonujesz połączeniem z internetem.

Kolejna z klasyfikacji traktuje adresy IP jako publiczne i prywatne.
Adresy publiczne: Adres IP publiczny oznacza, że jest on ogólnodostępny, widoczny dla wszystkich urządzeń w sieci. Publiczny adres IP to globalnie widoczny adres przypisany do urządzenia w sieci komputerowej.

Adresy prywatne: Adres prywatny IP oznacza, że numer identyfikacyjny jest w wyłączny posiadaniu użytkownika. Oznacza to większa prywatność i bezpieczeństwo.

Poczytaj więcej na naszym blogu

Znajdź interesujący Cię artykuł

Wybierz kategorię