High Availability

Zapewnij wysoką dostępność i ciągłość działania Twojej firmy,
strony, aplikacji i systemów.

Jak działa High Availability?

Projektujemy systemy HA w celu zapewnienia wysokiej dostępności według poniższych zasad:

Pojedyncze punkty awarii

Pojedynczy punkt awarii to komponent, który w przypadku awarii spowodowałby niedostępność całego systemu. Jeśli firma ma jeden serwer, na którym działa aplikacja, jest to pojedynczy punkt awarii. W przypadku awarii tego serwera aplikacja, strona www będzie niedostępna. Celem projektowania systemu HA jest stworzenie takiego środowiska, które nie będzie posiadało żadnego Pojedynczego Punktu Awarii.

Wydajna redundancja

Ważne jest również budowanie redundancji w systemach. Redundancja umożliwia przejęcie w przypadku awarii funkcjonalności jednego elementu przez drugi. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie możliwości niezauważalnego i niezawodnego przełączania między komponentami. Czynność taka nie może powodować przerwy w działaniu aplikacji oraz powinna minimalizować wpływ na wydajność całego systemu.

Wykrywalność awarii

System monitoringu powinien niezwłocznie informować administratorów o awarii i/lub być bezpośrednio połączony z wbudowanymi narzędziami służącymi do automatycznego przełączenia między uszkodzonym, a zapasowym elementem systemu.

Load Balancing

Aby zapewnić wysoką dostępność, gdy wielu użytkowników uzyskuje dostęp do aplikacji, konieczne jest równoważenie obciążenia. Równoważenie obciążenia automatycznie dystrybuuje obciążenia do zasobów systemowych, na przykład wysyłając różne żądania danych do różnych serwerów. Moduł równoważenia obciążenia decyduje, który z serwerów wchodzących w skład klastra jest najbardziej zdolny do efektywnej obsługi danego procesu/wywołania.

Testowanie i dostęp

Po uruchomieniu systemu należy sprawdzić system przełączania awaryjnego, aby upewnić się, że jest gotowy do przejęcia w przypadku awarii. Aplikacje powinny być sprawdzane i ponownie testowane w miarę upływu czasu, a harmonogram testów powinien być ustalony. Wszystko już mamy, teraz przekażemy potrzebne informacje oraz dane dostępowe do przygotowanego środowiska. Od tej pory możesz liczyć na ciągłe wsparcie administratorów oraz pomoc techniczną 24/7/365.

Analiza i monitoring

Twoje środowisko, aplikacja, strona www czy sklep są w dobrych rękach. Całodobowo monitorujemy pracę Twoich serwerów, dbając o zachowanie wysokiego SLA rozwiązania i łącz. Wykonujemy szereg prac utrzymaniowych i aktualizacyjnych, dbamy również o Twój backup. Wydajność systemu śledzimy za pomocą metryk i obserwacji. Wszelkie odstępstwa od normy rejestrujemy i oceniamy, aby określić, w jaki sposób wpłynęło to na system i jakie korekty są wymagane.

Dlaczego powinieneś wdrożyć High Availability?

Disaster recovery

DR jest częścią planowania bezpieczeństwa, które koncentruje się na przywracaniu sprawności systemów po katastrofalnym zdarzeniu lub na wypadek długotrwałej awarii. Polega na planowaniu działań i ustala schemat radzenia sobie z skutkami awarii. Dzięki dobrze wdrożonemu DR jesteśmy w stanie sprawnie przywrócić do działania działanie usług.

Redundancja

Wysoka dostępność umożliwia systemowi przeniesienie całego obciążenia z serwera, który uległ awarii, na inny serwer. Posiadanie redundancji systemu eliminuje pojedynczy punkt awarii. Ponadto umożliwia wykonywanie zaplanowanej konserwacji przy minimalnym wpływie na aplikacje użytkownika. Możesz rozwiązywać problemy z serwerem pomocniczym w trybie offline, dając czas na analizę i diagnozowanie problemów bez negatywnego wpływu na użytkowników.

Dostępność 100%

Bezawaryjność to jedna z najważniejszych właściwości systemu HA, odporność na awarie to zdolność systemu do przetrwania i przewidywania błędów w funkcjach systemu oraz do automatycznego reagowania w przypadku wystąpienia błędu. System odporny na awarie wymaga redundancji, aby zminimalizować zakłócenia w przypadku awarii sprzętu.

Backup 4×4

W środowisku HA kopie zapasowe danych są potrzebne, aby zachować dostępność w przypadku utraty danych, uszkodzenia lub awarii pamięci masowej. Udostępniamy kopie zapasowe serwera produkcyjnego na w innej lokalizacji do 28 dni wstecz.

Przykładowa konfiguracja rozwiązania High Availability

high availability w Kei.pl

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta skontaktuj się z nami

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.

Poczytaj więcej na naszym blogu

FAQ – High Availability

Klastry serwerów o wysokiej dostępności (inaczej klastry HA) są definiowane jako grupa serwerów obsługujących aplikacje lub usługi, które mogą być niezawodnie wykorzystywane przy minimalnych przestojach

High Availability to zapewnienie klastra wysokiej dostępności, którego zadaniem jest utrzymanie całodobowego dostępu do serwera i zapewnienie bezawaryjnego działania usług. Zdolność do ciągłej dostępności serwera w przypadku rozwiązań HA jest możliwa dzięki wdrożeniu klastra bazy danych i uruchomieniu kolejnych serwerów aplikacji. Dzięki HA latency, czyli okres pomiędzy wysłaniem zapytania, a procesowaniem go przez serwer, zostaje skrócone do minimum. Dostępność modułu load balancer powoduje równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy serwery. HA gwarantuje przekierowywanie żądań serwera do pozostałych, gdy ten nie jest w stanie go zrealizować. Wdrożenie HA idzie zawsze w parze z projektowaniem działań dotyczących balansowania ruchu, dostępem sieciowym czy wirtualizacją.

Architektura serwera z High Availability została zaprojektowana w sposób klastrowy umożliwiając jednocześnie osiągnięcie równowagi pomiędzy obciążeniem serwera. Umożliwia to moduł load balancer. W sytuacji kiedy serwer odnotowuje dużą ilość zapytań jednocześnie może dojść do jego przeładowania. Serwer nie będzie w stanie obsłużyć zapytania w akceptowalnym czasie. Load balancing zmniejsza latency, dzięki równomiernym rozłożeniu obciążenia pomiędzy serwery.

Serwery z High Availability dedykowane są w szczególności projektom online. Margines niedostępności, na który Klient może sobie pozwolić na ewentualny komunikat „not found” jest wartością krytyczną. W trosce o dostępność systemu, zwłaszcza serwisy związane z ebiznesem, bankowością, czy jednostki służby zdrowia tolerancję dla SLA (Service Level Agreement). mają bardzo niską. Naprzeciw tym oczekiwaniom powstało rozwiązanie HA. Zapewnia ono dostępność usług i aplikacji w 100%.