Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE-----” oraz „-----END CERTIFICATE-----”

Przykładowe dane

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDlDCCAnwCCQCFdESf8ctvATANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBizELMAkGA1UEBhMC
UEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJvcG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgG
A1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZr
ZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCmJva0BrZWkucGwwHhcNMTgxMTA3MTQxNzQw
WhcNMTkxMTA3MTQxNzQwWjCBizELMAkGA1UEBhMCUEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJv
cG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgGA1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6
IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZrZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0B
CQEWCmJva0BrZWkucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDF
/VjNXJjaho2Ag33kG5EM1ZoCkYkOTsmR4LXLbgs7bBZKwoaFJwhDD3+g0PD4dTU7
R+rDJx/d+NcdH51kAzTdHtZbwFaX6a/cRk0KgwXOEs4TgYXgVawVOeAXoaSt1QCD
VnC/UJ5Pc197/UbAoxAP0F2AlMlPXuhTrhTWXqN3b3Ra5aKIlx6/W2EsjtxvOiL3
+frgF9+BKnglNcsIVnKsYMMCIiItO3sij6gL9UiuBp8DKeoPr3eeFs541vBM/t3E
02jYepNcHLYKvJRKzYv1BukZ/AFBecdDn8/l1NVrzvn2XLD4ju8j5uHSiohptkOh
4htegfVu+4MW9OJjsMZ9AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH7SNPrhOel8
iXMvuOCA9YV4WV1d2It0JTxueMgkhFsPU8jHd2HALQKEZyxBRQBM9ITkLQvUlpFm
1QXsjZCiPZdIioC9vWuRhrCZzFM6hicOAxgv+yUAi92A6RrGP0638Ghh18TbKj/f
0zPkJwaJGk08XfFQvHF6JvU0NYtUfjC85hI8rVqeN9nLPisZAjVGhNews0nVds2C
/fjyxd15LamfbX0YGyZltrduU8lSZe6IeO9wTyDPxRz7DNrfm1KIcfNJ8eF7FRW0
7ayfPUqMZli/XOTqHD3txxD8oCtkvU+3+3jyslGAk5mtbaqu/1p/PeemWdKHqyTA
XwkHpIyqVoU=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
UEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJvcG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgG
7ayfPUqMZli/XOTqHD3txxD8oCtkvU+3+3jyslGAk5mtbaqu/1p/PeemWdKHqyTA
ZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCmJva0BrZWkucGwwHhcNMTgxMTA3MTQxNzQw
0zPkJwaJGk08XfFQvHF6JvU0NYtUfjC85hI8rVqeN9nLPisZAjVGhNews0nVds2C
WhcNMTkxMTA3MTQxNzQwWjCBizELMAkGA1UEBhMCUEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJv
cG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgGA1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6
IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZrZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0B
CQEWCmJva0BrZWkucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDF
/VjNXJjaho2Ag33kG5EM1ZoCkYkOTsmR4LXLbgs7bBZKwoaFJwhDD3+g0PD4dTU7
R+rDJx/d+NcdH51kAzTdHtZbwFaX6a/cRk0KgwXOEs4TgYXgVawVOeAXoaSt1QCD
VnC/UJ5Pc197/UbAoxAP0F2AlMlPXuhTrhTWXqN3b3Ra5aKIlx6/W2EsjtxvOiL3
+frgF9+BKnglNcsIVnKsYMMCIiItO3sij6gL9UiuBp8DKeoPr3eeFs541vBM/t3E
02jYepNcHLYKvJRKzYv1BukZ/AFBecdDn8/l1NVrzvn2XLD4ju8j5uHSiohptkOh
4htegfVu+4MW9OJjsMZ9AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH7SNPrhOel8
iXMvuOCA9YV4WV1d2It0JTxueMgkhFsPU8jHd2HALQKEZyxBRQBM9ITkLQvUlpFm
1QXsjZCiPZdIioC9vWuRhrCZzFM6hicOAxgv+yUAi92A6RrGP0638Ghh18TbKj/f
A1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZr
/fjyxd15LamfbX0YGyZltrduU8lSZe6IeO9wTyDPxRz7DNrfm1KIcfNJ8eF7FRW0
MIIDlDCCAnwCCQCFdESf8ctvATANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBizELMAkGA1UEBhMC
XwkHpIyqVoU=
-----END CERTIFICATE-----

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania
i pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie.

801 308 408
Hosting stron WWW - dowiedz się więcej  

Hosting, czyli miejsce na Twoją stronę WWW 

Od początku naszego istnienia staramy się odczarowywać hosting WWW tak, aby był dla Ciebie prosty i intuicyjny. Pamiętaj, że nie musisz być technologicznym geekiem, żeby z niego korzystać – na naszych serwerach znajdują się projekty należące nie tylko do dużych firm czy międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim do blogerów, pasjonatów i fotografów czy właścicieli małych sklepów internetowych. Każdy z tych projektów zajmuje odpowiednią przestrzeń na naszych serwerach, które pracują w optymalnym środowisku stworzonym przez nas w Centrum Danych Kei.pl. W zależności od potrzeb, oczekiwań oraz zróżnicowanych budżetów, dla każdej aplikacji lub strony WWW dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Pod pojęciem hostingu internetowego kryje się bowiem kilka usług takich jak hosting współdzielony, serwery wirtualne lub serwery dedykowane. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Internetem, doradzimy Ci, którą usługę wybrać.

Masz już pomysł, który chcesz pokazać światu? Zacznij od znalezienia Twojej własnej, wolnej domeny.

Czy własne Centrum Danych ma znaczenie?

Na optymalne działanie każdego centrum danych wpływa wiele różnych czynników. Z Twojej perspektywy najistotniejsze jest jednak stabilne działanie hostingu WWW i szybkie reagowanie na trudne do przewidzenia sytuacje. W przypadku tego ostatniego aspektu lokalizacja centrum danych, któremu powierzyłeś swoje zasoby ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Im mniej pośredników, tym szybszy czas reagowania i bezpośredni dostęp do serwerowni. Jeśli administrator jest na miejscu 24/7, będzie w stanie zająć się Twoim zgłoszeniem zaraz po jego otrzymaniu.

Ciekawi Cię, gdzie „mieszkają” nasze serwery? Sprawdź więcej informacji na temat infrastruktury Centrum Danych Kei.pl

Hosting nr 1 w rankingu – ale jesteśmy dumni! 

Pierwsze miejsce w rankingu branżowego magazynu PC World to dla nas duże wyróżnienie. Wierzymy, że jest ono wynikiem niezmiennego udoskonalania naszych produktów i dbania o ich kompleksowość. Przykładowo – w ramach nagrodzonego pakietu hostingowego Start udostępniamy autoinstalator, dzięki któremu jednym kliknięciem można zainstalować popularne aplikacje takie jak WordPress, Joomla!, PrestaShop czy Magento. Jeśli korzystasz z usług Kei.pl masz także do dyspozycji pakiet przydatnych bonusów, które pomogą Ci w rozwijaniu Twojego projektu online. Wszystkie szczegóły naszej oferty możesz znaleźć na stronie https://www.kei.pl/hosting

Chcesz zobaczyć, co na temat naszego pakietu hostingowego powiedziała redakcja PC World? Zajrzyj do aktualności.