Regulaminy

Regulaminy dostępne w formacie PDF otworzysz korzystając z bezpłatnego oprogramowania Acrobat Reader.

Regulaminy rejestrów domen

NASK – Regulamin nazw domeny .pl
EURid – Warunki rejestracji nazw domen .eu
ICANN – Registrants’ Benefits and Responsibilities
IANA – Baza danych rejestrów domen

Regulaminy wystawców certyfikatów SSL

CERTUM – Warunki użytkowania certyfikatów niekwalifikowanych

Regulaminy poprzednio obowiązujące