Cennik planów wsparcia serwerów dedykowanych

Zobacz, co zawiera pakiet wsparcia

UpGoFlySky
199 00 /mc
244 77 /mc
299 00 /mc
367 77 /mc
499 00 /mc
613 77 /mc
699 00 /mc
859 77 /mc
Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe
Dotyczy zgłoszeń w przypadku awarii
do 2h do 1h do 15 min  do 15 min 
Powierzchnia na kopie zapasowe
500 GB 1000 GB 2000 GB 3000 GB
Przeszukanie i analiza logów
do 7 dni do 60 dni do 180 dni do 360 dni
Aktualizacje systemowe
tak  tak  tak  tak 
Monitoring www, MySQL, poczty
tak  tak  tak  tak 
Kopie zapasowe do 28 dni
- tak  tak  tak 
Wsparcie telefoniczne VIP Hotline
- - tak  tak 
Dedykowany opiekun klienta
- - tak  tak 
Przechowywanie kopii zapasowej w innej lokalizacji
- - tak  tak 
Monitoring zasilania i sieci 24/7
tak  tak  tak  tak 
Analiza działania aplikacji, optymalizacja ustawień
- tak  tak  tak 
Monitoring warunków środowiskowych
tak  tak  tak  tak 
Strona statusowa w razie awarii
tak  tak  tak  tak 
Powiadomienia techniczne sms/mail
tak  tak  tak  tak 
Monitoring działania macierzy RAID
tak  tak  tak  tak 
Wymiana dysku w razie awarii nośnika w RAID bez konieczności zgłoszenia
tak  tak  tak  tak 
Zapewnienie sprzętu zastępczego w razie awarii
tak  tak  tak  tak 
Zapobieganie atakom DDoS
tak  tak  tak  tak 
Onboarding - początkowe szkolenie indywidualne
tak  tak  tak  tak 
Stałe aktualizowanie systemu operacyjnego
tak  tak  tak  tak 
Aktualizowanie systemu pocztowego (reguły filtrowania, antywirusy, antyspam)
tak  tak  tak  tak 
Stałe aktualizowanie aplikacji LAMP
tak  tak  tak  tak 
Pomoc w zakresie obsługi serwera i konfiguracji oprogramowania
- tak  tak  tak 
Utrzymanie środowisk zgodnie z katalogiem
- tak  tak  tak 
Monitoring działania aplikacji klienta, optymalizacja parametrów
- tak  tak  tak 
Analiza ruchu sieciowego na żądanie
- - tak  tak 
Skanowanie antywirusowe aplikacji klienta na żądanie
- - tak  tak 
Bezpłatne udostępnienie logów na żądanie
tak (do 7 dni) tak (do 60 dni) tak (do 180 dni) tak (do 360 dni)
Wykonanie codziennie kopii zapasowej poczty, plików www oraz baz danych
tak  tak  tak  tak 
Przechowywanie kopii zapasowych do 7 dni wstecz na zewn. urządzeniu
tak  tak  tak  tak 
Konsultacje techniczne na życzenie
0h 1h 2h 4h
Limit pracy administratora na sprawy nieobjęte pakietem (/m-c)
0h 30 min  1h 3h
Gwarantowana gotowość do podejmowania reakcji pon-pt 8-17
tak  tak  tak  tak 
Gwarantowana gotowość do podejmowania reakcji 24/7
- tak  tak  tak 
Podwyższony priorytet realizacji zgłoszeń
- - tak  tak