Cennik planów wsparcia serwerów dedykowanych

Zobacz, co zawiera pakiet wsparcia

UpGoFlySky
229 00 /mc
281 67 /mc
349 00 /mc
429 27 /mc
599 00 /mc
736 77 /mc
799 00 /mc
982 77 /mc
Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe
Dotyczy zgłoszeń w przypadku awarii
do 2h do 1h do 15 min  do 15 min 
Powierzchnia na kopie zapasowe
500 GB 1000 GB 2000 GB 3000 GB
Przeszukanie i analiza logów
do 7 dni do 60 dni do 180 dni do 360 dni
Aktualizacje systemowe
tak  tak  tak  tak 
Monitoring działania serwera
tak  tak  tak  tak 
Kopie zapasowe do 28 dni
- tak  tak  tak 
Wsparcie telefoniczne VIP Hotline
- - tak  tak 
Dedykowany opiekun klienta
- - tak  tak 
Przechowywanie kopii zapasowej w innej lokalizacji
- - tak  tak 
Monitoring zasilania i sieci 24/7
tak  tak  tak  tak 
Monitoring warunków środowiskowych
tak  tak  tak  tak 
Strona statusowa w razie awarii
tak  tak  tak  tak 
Powiadomienia techniczne sms/mail
tak  tak  tak  tak 
Monitoring działania macierzy RAID
tak  tak  tak  tak 
Wymiana dysku w razie awarii nośnika w RAID bez konieczności zgłoszenia
tak  tak  tak  tak 
Zapewnienie sprzętu zastępczego w razie awarii
tak  tak  tak  tak 
Zapobieganie atakom DDoS
tak  tak  tak  tak 
Onboarding - początkowe szkolenie indywidualne
tak  tak  tak  tak 
Aktualizowanie systemu pocztowego (reguły filtrowania, antywirusy, antyspam)
tak  tak  tak  tak 
Stałe aktualizowanie aplikacji LAMP
tak  tak  tak  tak 
Pomoc w zakresie obsługi serwera i konfiguracji oprogramowania
- tak  tak  tak 
Utrzymanie środowisk zgodnie z katalogiem
- tak  tak  tak 
Analiza ruchu sieciowego na żądanie
- - tak  tak 
Skanowanie antywirusowe aplikacji klienta na żądanie
- - tak  tak 
Bezpłatne udostępnienie logów na żądanie
tak (do 7 dni) tak (do 60 dni) tak (do 180 dni) tak (do 360 dni)
Wykonanie codziennie kopii zapasowej poczty, plików www oraz baz danych
tak  tak  tak  tak 
Przechowywanie kopii zapasowych do 7 dni wstecz na zewn. urządzeniu
tak  tak  tak  tak 
Konsultacje techniczne na życzenie
0h 1h 2h 4h
Limit pracy administratora na sprawy nieobjęte pakietem (/m-c)
0h 30 min  1h 3h
Gwarantowana gotowość do podejmowania reakcji pon-pt 8-17
tak  tak  tak  tak 
Gwarantowana gotowość do podejmowania reakcji 24/7
- tak  tak  tak 
Podwyższony priorytet realizacji zgłoszeń
- - tak  tak