Parametry bezpieczeństwa pakietów hostingowych

Ograniczenia dotyczące dysku, baz danych, pamięci RAM,
serwera pocztowego, plików, skryptów i CRON

Parametry bezpieczeństwa

Ogólne

% serwera referencyjnego:
Możliwość zwiększenia CPU do 15 po uprzednim kontakcie z Customer Success Team
5-15%
Powierzchnia – całkowita:15-500 GB
Powierzchnia – bazy danych:
(Wydzielona z powierzchni całkowitej)
Możliwość zwiększenia do 6 GB po uprzednim kontakcie z Customer Success Team
2-6 GB

Zasoby dysku dla serwera

% serwera referencyjnego:
Możliwość zwiększenia CPU do 15 po uprzednim kontakcie z Customer Success Team
5-15%
Powierzchnia – całkowita:15-500 GB

Zasoby dysku dla baz danych

% serwera referencyjnego:5-15%
Powierzchnia – bazy danych:
(Wydzielona z powierzchni całkowitej)
Możliwość zwiększenia do 6 GB po uprzednim kontakcie z Customer Success Team
2-6 GB

Zasoby pamięci RAM

% serwera referencyjnego:
Możliwość zwiększenia CPU do 15 po uprzednim kontakcie z Customer Success Team
5-15%
% serwera referencyjnego dla baz danych:5-15%

Serwer pocztowy

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail:100 MB
Maksymalna liczba odbiorców poczty:100
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMTP do serwera:40
Blokada wysyłania plików wykonywalnych: Blokowane pliki o rozszerzeniach:de, adp, bat, chm, cmd, com, cpl, exe, hta, ins, isp, jse, lib, mde, msd, msp, mst, pif, scr, sct, shb, sys, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh.
Uwaga! Blokowane są również archiwa (*7z, zip, rar, arj) zawierające ww. pliki.
Limit wysyłek wiadomości na godzinę:1000
Limit wysyłek wiadomości na godzinę w pierwszym roku usługi zakupionej w promocji:100

HTTP

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP250
Maksymalna liczba żądań HTTP1 000 000 / dobę

System plików

Maksymalna liczba plików w katalogu64 000
Maksymalna liczba subkatalogów64 000
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000
Maksymalna wielkość katalogu tymczasowego (/tmp)128 MB

Skrypty

Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI30s
Maksymalny czas procesora dla skryptów PHP/CGI30s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez skrypt PHP/CGI128 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST do skryptu PHP/CGI128 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer do skryptu PHP / CGI128 MB

CRON

Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań1 minuta
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie30s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie128 MB

Limity baz danych

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych dla użytkownika60
Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na bazę w ciągu 1 godziny

Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny

Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny

Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny

Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na serwer w ciągu doby

Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby

Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby

Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby

Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby

Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby
zależne od liczby jednoczesnych połączeń na użytkownika do bazy danych
Maksymalny czas wykonywania zapytania30 min
Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu dobyzależne od liczby jednoczesnych połączeń na użytkownika do bazy danych

Transfer

hQ60, hQ120, hQ, 250, hQ500bez ograniczeń *

* W przypadku przekroczenia w ciągu miesiąca 5 TB transferu przepustowość łącza zostanie ustawiona na poziomie 10 Mbps.

Podczas szukania dla siebie idealnego hostingu zapewne nie raz spotkałeś się z określeniem parametry bezpieczeństwa. Określają one ilość zasobów, z jakich może skorzystać dany użytkownik w ramach konkretnej usługi hostingowej czy pocztowej. Wybrane parametry to m.in. całkowita powierzchnia serwera i baz danych, wielkość pamięci RAM, liczba jednoczesnych połączeń HTTP, a także maksymalny rozmiar wiadomości e-mail i pliku przesłanego na serwer.

Wysokie parametry bezpieczeństwa stanowią skuteczną barierę przed wirusami, spamem i przeciążeniem serwera związanego ze zbyt dużą ilością zapytań i połączeń, uniemożliwiając przesłanie w wiadomości e-mailowej plików wykonalnych i ograniczając ilość jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP.

Parametry bezpieczeństwa pakietów hostingowych

W Kei.pl oferujemy klientom dużą swobodę w dostosowywaniu usług do ich potrzeb. Jeśli nie będziesz zadowolony z wydajności serwera i zechcesz rozszerzyć jego przepustowość, a tym samym zwiększyć parametry bezpieczeństwa pakietów hostingowych, w każdej chwili możesz zmienić typ usługi na wyższy – Pro lub Premium. Aby tego dokonać, wystarczy skontaktować się z naszym Customer Success Team za pośrednictwem infolinii lub formularza kontaktowego. W zależności od zapotrzebowania, umożliwiamy poprawę wydajności serwera o maksymalnie 15%.

Uwaga! W przypadku każdego z pakietów transfer wynosi 5 TB, po przekroczeniu, którego przepustowość łącza zostaje obniżona do poziomu 10 Mbps.