Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Dlaczego nie mogę wysłać/odebrać poczty lub poczta, ftp działają mi bardzo wolno? Testowanie połączenia.

Jeśli w programie pocztowym lub kliencie FTP zostały prawidłowo skonfigurowane wszystkie ustawienia, problemy mogą wynikać z konfiguracji sieci lub słabej jakości połączenia.

Aby sprawdzić jakość połączenia pomiędzy Twoim komputerem a serwerem, należy dokonać kilku testów. Wyniki testów prosimy o przesłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Test połączenia

Windows lub Linux

  • Włącz terminal i wpisz polecenie: ping nazwadomeny.pl
  • Efekt wykonania polecenia można przesłać do administratorów jako zrzut z ekranu lub kopiując tekst z okna i wklejając go do wiadomości.

Uruchomienie terminalu w systemie Windows:

W pasku Start wpisz polecenie „cmd” lub kliknij przycisk WIN na klawiaturze i wpisz polecenie „cmd”.

Test przesyłania pakietów

Windows

  • Włącz terminal i wpisz polecenie tracert nazwadomeny.pl
  • Podobnie jak w przypadku polecania „ping”, należy przesłać do administratora efekt w postaci załącznika jako zrzut z ekranu lub skopiowany tekst z okna.

Linux

  • Przejdź do terminalu i wpisz polecenie traroute nazwadomeny.pl

Test działania usług

Windows lub Linux

  • Włącz terminal i wpisz polecenie: telnet nazwadomeny.pl port
  • W zależności od tego, jaką usługę chcesz testować, podaj odpowiedni port. Najpopularniejsze porty:

21 – FTP
22 – SSH
25 – Poczta
80 – WWW
3306 – Mysql
5432 – PostgreSQL

  • Efekt wykonania polecenia należy przesłać do administratora w sposób analogiczny do poprzednich.

Uwaga!

Brak połączenia podczas powyższych testów może oznaczać problem z usługą lub problem z blokadą w konfiguracji Twojego komputera. Koniecznie sprawdź, czy połączenia nie są blokowane po stronie Twojej zapory Windows lub innego programu typu Firewall.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00