Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Dodanie subdomeny – subdomena jako alias, delegacja subdomeny na DNS

Poznaj podstawowe informacje na temat subdomen:

Instrukcja dotyczy wszystkich platform hostingowych, VPS. Przeznaczona jest dla osób chcących wydelegować subdomenę na serwery DNS inne niż Kei.pl, ustanowić pocztę w subdomenie lub skierować subdomenę na adres IP.

Aby dokonać powyższych czynności:

 • zaloguj się do Panelu WebAs.
 • Z lewego menu wybierz Usługi > DNS
 • wybierz Subdomeny, a następnie Nowa subdomena
 • W głównym oknie konfiguracyjnym można skorzystać z kilku trybów obsługi subdomeny. W sekcji „Dane podstawowe” należy zdefiniować subdomenę i podać jej typ.

Subdomena zwykła (A+MX)

Obsługa subdomeny w tym trybie polega na skierowaniu subdomeny na główny adres IP serwera hostującego stronę i obsługującego pocztę właśnie w tej subdomenie. 

 • Sekcja „Główne adresy IP”. Domyślnie głównym IP jest IP Twojego serwera (widoczny w lewym dolnym rogu panelu WebAs). Istnieje jednak możliwość podania IP skonfigurowanego serwera, który wyświetli stronę wywoływaną przez konfigurowaną subdomenę. W tym celu należy uzupełnić pole Adres IP dla domen. Istnieje także możliwość skierowania na zewnętrzny adres IP wszystkich subdomen danej subdomeny. W tym celu należy uzupełnić pole Adres IP dla wildcard adresem IP skonfigurowanego serwera obsługującego subdomeny. 
 • Sekcja „Obsługa poczty w domenie”. W każdej subdomenie można obsługiwać pocztę internetową np. poczta.domena1.mojadomena.pl. W standardowej konfiguracji w polu:
  • Główny MX dla domen w standardowym wypadku należy wpisać subdomenę np. „domena1.mojadomena.pl”. Można także podać adres serwera IP serwera, który jest skonfigurowany do obsługi poczty konfigurowanej subdomeny.
  • Zapasowy MX dla domeny należy standardowo uzupełnić subdomeną „domena1.mojadomena.pl” wówczas, gdy subdomena ma być obsługiwana przez Państwa serwer, ale istnieje także możliwość wpisania innego adresu IP skonfigurowanego tak, aby obsługiwał pocztę w danej subdomenie.
  • Jeżeli chcą Państwo obsługiwać swoją pocztę poprzez Google Apps. Konfiguracja jest wówczas niezwykle łatwa i wystarczy zaznaczyć opcję Obsługa poczty przez serwery Google (usługa Gmail). Wszystkie dane zostaną uzupełnienie automatycznie.

Subdomena jako alias domeny

Dzięki temu trybowi obsługi jest możliwe ustanowienie subdomeny jako aliasu.

Subdomena wydelegowana na inne serwery DNS

Jeżeli subdomena ma być obsługiwana na innym hostingu i tam jest w pełni skonfigurowana można dokonać delegacji subdomeny na inne serwery DNS.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00