Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Edycja ustawień poczty dla domeny – Przechwytywanie (catch-all) – Antyspam

Edycja poczty dla wybranej domeny pozwoli Ci na skonfigurowanie przechwytywania poczty oraz globalne, dla całej domeny, ustawienia Antyspamu.

Przechwytywanie catch-all pozwala na ustawienie przechwytywania wiadomości, które zostały przesłane na nieistniejące adresy. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji:

  • przejdź w panelu WebAs do zakładki Usługi > Poczta > Domeny i kliknij w nazwę wybranej domeny.
  • W sekcji Konto domyślne dla domeny możesz wybrać czy wiadomości mają być przekazywane na adres w bieżącej domenie, czy też na konto pocztowe w innej domenie. Ostatnia opcja pozwala na zdefiniowanie tylko innej domeny, na która zostaną przekazane wiadomości.
  • W ustawieniach poczty dla domeny możesz dodatkowo zdefiniować ustawienia Antyspamu dla wszystkich kont pocztowych w domenie.
  • Zaznacz opcję „Włącz obsługę globalnych list antyspamowych” po jej włączeniu możesz podać adresy kont pocztowych lub domen, z których bezwzględnie chcesz otrzymywać wiadomości (biała lista) lub nie (czarna lista).
  • Antyspam zaawansowany pozwala na włącznie Obsługi RBL, SPF i Greylist, więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem tutaj. Dla każdego z zabezpieczeń możesz dodać wyjątki w postaci kont pocztowych lub domen.

Konta pocztowe, w edycji których zostały zdefiniowane parametry Antyspamu indywidualnie, nie korzystają z ustawień podanych w edycji ustawień poczty dla domeny.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00