Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Co to jest alias?

Alias to inaczej inna nazwa adresu e-mail przypisana do tej samej skrzynki pocztowej. Przykładowo do konta janek@adresfirmy.pl można przypisać alias janek.kowalski@adresfirmy.pl, dzięki czemu wszystkie wiadomości wysyłane na dowolny z tych adresów trafią do jednej skrzynki.

Aliasy mogą mieć również inne zastosowanie, na przykład do konta janek@adresfirmy.pl można dodać aliasy marketing@adresfirmy.pl oraz praca@adresfirmy.pl.

Co więcej jeśli właściciel skrzynki janek@adresfirmy.pl rozpocznie urlop, wystarczy zmienić ustawienia aliasów w taki sposób, aby kierowały one pocztę na konto innego pracownika, np. basia@adresfirmy.pl.

Przeczytaj jak dodać nowy Alias.

Pamiętaj:

Autoryzowanie się do serwera wysyłki SMTP Aliasem nie jest możliwe.
Zawsze przy logowaniu trzeba używać nazwy właściwego konta pocztowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00