Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak wykonać import/eksport (zrzut) bazy danych MySQL

Najprostszym sposobem na wykonanie importu/eksportu bazy MySQL jest skorzystanie z panelu phpMyAdmin (opcja zalecana dla niewielkich baz danych). Umożliwia on między innymi:

 • wykonanie importu i eksportu bazy danych
 • przeglądanie struktury bazy (tabele, rekordy itd.),
 • wykonywanie zapytań na bazie.

Funkcja eksportu bazy pozwala na wykonanie backupu bazy MySQL (opcja eksport). Po wykonaniu eksportu powstanie plik w wybranym uprzednio formacie (np. SQL).

Eksport bazy danych za pomocą phpMyAdmin

Poniżej znajdziesz krótki opis jak wykonać eksport bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin.

W Kei.pl logowanie do panelu phpMyAdmin możesz przeprowadzić automatycznie z poziomu panelu WebAs:

 • Po zalogowaniu do panelu z menu głównego wybierz opcję Usługi.
 • Następnie kliknij w Bazy danych, gdzie znajdziesz listę założonych baz.
 • W ostatniej kolumnie o nazwie phpMyAdmin przy odpowiedniej bazie danych kliknij Zaloguj.
 • Po zalogowaniu do phpMyAdmin z głównego menu wybierz opcję Eksport, a następnie wybierając format pliku wynikowego kliknij Wykonaj.
 • Pojawi się okienko z zapisem pliku zawierającego backup bazy (tzw. zrzut/dump bazy). Zapisz go na dysku swojego komputera.

Eksport bazy danych za pomocą SSH

Drugim sposobem na wykonanie eksportu bazy danych, który sugerowany jest dla dużych baz to wykorzystanie połączenia SSH z serwerem. Jak połączyć się poprzez SSH.

Po prawidłowym połączeniu z serwerem przejdź do katalogu, w którym chcesz otrzymać plik wynikowy oraz wykonaj polecenie (podstawiając odpowiednie dane dostępowe dotyczące danej bazy danych):

mysqldump -h <DB_HOST> -u <DB_USER> <DB_NAME> -p > <PLIK>
 • <DB_HOST> – adres serwera bazy danych (np. 12345.m.tld.pl)
 • <DB_USER> – użytkownik bazy danych (np. admin12345_przyklad)
 • <DB_NAME> – nazwa bazy danych (np. baza12345_przyklad)

Po wydaniu komendy zostaniesz poproszony o podanie hasła do bazy danych po czym zostanie wykonany zrzut.

Import bazy danych za pomocą phpMyAdmin

Poniżej znajdziesz krótki opis jak wykonać import bazy danych za pomocą panelu phpMyAdmin.

Aby wrzucić wykonany backup do nowej bazy należy postępować, analogicznie. Zaloguj się do panelu PhpMyAdmin docelowej bazy i wybierz z głównego menu Import. Wskaż plik z backupem bazy, następnie kliknij Wykonaj.

W Kei.pl logowanie do panelu phpMyAdmin możesz przeprowadzić automatycznie z poziomu panelu WebAs:

 • Po zalogowaniu do panelu z menu głównego wybierz opcję Usługi.
 • Następnie kliknij w Bazy danych, gdzie znajdziesz listę założonych baz.
 • W ostatniej kolumnie o nazwie phpMyAdmin przy odpowiedniej bazie danych kliknij Zaloguj.

Po zalogowaniu do phpMyAdmin z głównego menu wybierz opcję Import.

 • Następnie wybierz plik z zrzutem bazy danych oraz kliknij Wykonaj.

Import bazy danych za pomocą SSH

Drugim sposobem na wykonanie importu bazy danych, który sugerowany jest dla dużych baz to wykorzystanie połączenia SSH z serwerem. Jak połączyć się poprzez SSH.

Po prawidłowym połączeniu z serwerem przejdź do katalogu, w którym zlokalizowany jest plik z zrzutem bazy danych oraz wykonaj polecenie (podstawiając odpowiednie dane dostępowe dotyczące docelowej bazy danych):

mysql <DB_NAME> -h <DB_HOST> -u <DB_USER> -p < <PLIK>
 • <DB_HOST> – adres serwera bazy danych (np. 12345.m.tld.pl)
 • <DB_USER> – użytkownik bazy danych (np. admin12345_przyklad)
 • <DB_NAME> – nazwa bazy danych (np. baza12345_przyklad)

Po wydaniu komendy zostaniesz poproszony o podanie hasła do bazy danych po czym zostanie wykonany import z pliku do bazy.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00