Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Serwer dedykowany – informacje o zasobach – Transfer/Pasmo (Panel Klienta)

Jeśli posiadasz usługę typu serwer dedykowany, to w Panelu Klienta możesz łatwo sprawdzić informacje o sposobie rozliczania się za ruch generowany na tym serwerze.

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź w menu głównym do zakładki Usługi > Serwery dedykowane, wyświetli się lista Twoich serwerów dedykowanych. 

W zależności od typu serwera i sposobu rozliczania na liście serwerów dedykowanych w kolumnie Zużycie możesz zobaczyć informacje.

„Transfer”

Etykieta Transfer oznacza, że serwer jest rozliczany indywidualnie lub grupowo z innym serwerem. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie dla pól, które mogą się tu pojawić:

  • W abonamencie – serwer jest rozliczany indywidualnie, jeśli posiadasz wliczony pakiet transferu w abonamencie serwera. Wtym polu pojawi się wartość całego pakietu transferu np. 2000 GB. Jeśli w tym polu widzisz informację Rozliczany z , wtedy serwer jest rozliczany z innym serwerem, natomiast wartość pakietu transferu grupowego możesz znaleźć w kolumnie Zużycie dla serwera o id równym .
  • Dodatkowy – pole zawiera informację o wykupionych dodatkowych pakietach paczek transferu.
  • Wygenerowany – Podana tu wartość oznacza ile transferu zostało wygenerowane przez serwer w obecnym okresie rozliczeniowym (01-30.XX.XXXX).
  • Zostało – pole zawiera informację ile z wliczonego transferu w abonamencie pozostało do wykorzystania przez serwer w obecnym okresie rozliczeniowym (01-30.XX.XXXX).
  • Przekroczony – o ile został przekroczony transfer wygenerowany na serwerze w obecnym okresie rozliczeniowym.

„Transfer Grupy”

Etykieta Transfer Grupy oznacza, że z tym serwerem rozliczają się inne serwery.

  • W abonamencie – znajdziesz tu wartość transferu wliczonego w abonament, który dotyczy wszystkich serwerów z tej grupy transferowej. UWAGA! Dla serwerów, które rozliczają się grupowo, ale nie są serwerem głównym grupy w tym polu znajdziesz informację „Rozliczany z „, czyli z którym serwerem są rozliczane.
  • Dodatkowy – dodatkowe wykupione pakiety transferu
  • Wygenerowany – suma transferu wygenerowanego przez wszystkie serwery rozliczające się z tą grupą transferową w obecnym okresie rozliczeniowym.
  • Zostało – pole zawiera informację ile z wliczonego transferu w abonamencie pozostało do wykorzystania przez serwery rozliczające się w danej grupie transferowej w obecnym okresie rozliczeniowym.
  • Przekroczony – o ile został przekroczony transfer wygenerowany przez serwery rozliczające się w danej grupie transferowej w obecnym okresie rozliczeniowym.

„Pasmo”

W tym przypadku serwer nie jest objęty rozliczaniem się w obrębie pakietów. Korzystając z łącza o danej przepustowości np. 120 Mb może wygenerować nielimitowaną wielkość ruchu. Podobnie jak w przypadku transferów, serwer może być rozliczany za pasmo indywidualnie lub grupowo.

Podsumowanie rozliczenia serwerów

Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie rozliczenia serwerów za transfer/pasmo.

Transfer / Transfer Grupy / PasmoW abonamencieDodatkowyWygenerowanyZostało / PrzekroczonyLimit
Serwer rozliczany za transfer indywidualniepakiet transferu w [GB]taktaktaknie
Serwer rozliczany za transfer grupowo z innym serweremRozliczany z <ID serwera>nietaknienie
Serwer jest transferem głównym grupypakiet transferu grupowego w [GB]taktaktaknie
Serwer rozliczany za pasmo indywidualnienienienieprzepustowość pasma, np. 120 Mb
Serwer rozliczany za pasmo grupowo  (z innym serwerem)nienienieRozliczany z <ID serwera>

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 225.541,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00