Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Serwer dedykowany – informacje o zasobach – Transfer/Pasmo (Panel Klienta)

Jeśli posiadasz usługę typu serwer dedykowany, to w Panelu Klienta możesz łatwo sprawdzić informacje o sposobie rozliczania się za ruch generowany na tym serwerze.

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź w menu głównym do zakładki Usługi > Serwery dedykowane, wyswietli się lista Twoich serwerów dedykowanych. 

W zależności od typu serwera i sposobu rozliczania na liście serwerów dedykowanych w kolumnie Zużycie możesz zobaczyć informacje:

 1. Etykieta Transfer – oznacza, że serwer jest rozliczany indywidualnie lub grupowo (z innym serwerem). Poniżej znajdziesz wyjaśnienie dla pól, które mogą się tu pojawić:
  • W abonamencie – serwer jest rozliczany indywidualnie, jeśli posiadasz wliczony pakiet transferu w abonamencie serwera. Wtym polu pojawi się wartość całego pakietu transferu np. 2000 GB. Jeśli w tym polu widzisz informację Rozliczany z <ID serwera>, wtedy serwer jest rozliczany z innym serwerem, natomiast wartość pakietu transferu grupowego  możesz znaleźć w kolumnie Zużycie dla serwera o id równym <ID serwera>.
  • Dodatkowy – pole zawiera informację o wykupionych dodatkowych pakietach paczek transferu.
  • Wygenerowany – Podana tu wartość oznacza ile transferu zostało wygenerowane przez serwer w obecnym okresie rozliczeniowym (01-30.XX.XXXX).
  • Zostało – pole zawiera informację ile z wliczonego transferu w abonamencie pozostało do wykorzystania przez serwer w obecnym okresie rozliczeniowym (01-30.XX.XXXX).
  • Przekroczony – o ile został przekroczony transfer wygenerowany na serwerze w obecnym okresie rozliczeniowym.


 2. Etykieta Transfer Grupy – oznacza, że z tym serwerem rozliczają się inne serwery.
  • W abonamencie – znajdziesz tu wartość transferu wliczonego w abonament, który dotyczy wszystkich serwerów z tej grupy transferowej.

   UWAGA! Dla serwerów, które rozliczają się grupowo, ale nie są serwerem głównym grupy w tym polu znajdziesz informację „Rozliczany z <ID serwera>„, czyli z którym serwerem są rozliczane.

    
  • Dodatkowy – dodatkowe wykupione pakiety transferu
  • Wygenerowany – suma transferu wygenerowanego przez wszystkie serwery rozliczające się z tą grupą transferową w obecnym okresie rozliczeniowym.
  • Zostało – pole zawiera informację ile z wliczonego transferu w abonamencie pozostało do wykorzystania przez serwery rozliczające się w danej grupie transferowej w obecnym okresie rozliczeniowym.
  • Przekroczony – o ile został przekroczony transfer wygenerowany przez serwery rozliczające się w danej grupie transferowej w obecnym okresie rozliczeniowym.


 3. Etykieta Pasmo – W tym przypadku serwer nie jest objęty rozliczaniem się w obrębie pakietów. Korzystając z łącza o danej przepustowości np. 120 Mb może wygenerować nielimitowaną wielkość ruchu. Podobnie jak w przypadku transferów, serwer może być rozliczany za pasmo indywidualnie lub grupowo.


 4. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie rozliczenia serwerów za transfer/pasmo.

  SPOSÓB ROZLICZANIA SERWERA

  TRANSFER / TRANSFER GRUPY / PASMO

  W ABONAMENCIE

     DODATKOWY

  WYGENEROWANYZOSTAŁO / PRZEKROCZONYLIMIT
   Serwer rozliczany za transfer indywidualniepakiet transferu w [GB]++ +
   Serwer rozliczany za transfer grupowo            (z innym serwerem)

   Rozliczany z <ID serwera>

                – + –
   Serwer jest transferem głównym grupy         pakiet transferu grupowego w [GB]              + + + –
   Serwer rozliczany za pasmo indywidualnie                                    – – –

  przepustowość pasma

  np. 120 Mb

  Serwer rozliczany za pasmo grupowo  (z innym serwerem)                                     – – – –

   Rozliczany z <ID serwera>

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.