Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak dokonać zmiany/cesji płatnika usług? (Panel Klienta)

Dokonanie zmiany płatnika wybranej usługi zależy od tego czy zmiana zachodzi na poziomie osoba fizyczna – jednoosobowa działalność gospodarcza czy podmiot gospodarczy – inny podmiot gospodarczy.

Osoba fizycznej – JDG

Zmiana płatnika z osoby fizycznej na jego jednoosobową działalność gospodarczą, bądź odwrotnie – po jej zamknięciu przechodzi na status osoby fizycznej.

Aby dokonać zmiany płatnika wybranej usługi z osoby fizycznej na swoją działalność gospodarczą lub odwrotnie, należy przesłać z autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę na adres cst@kei.pl. Do prośby należy dołączyć rejestr z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) dla danego podmiotu. Na jego podstawie zostanie zmieniony status podmiotu. Dotyczy sytuacji zarówno w przypadku wykreślenia z ewidencji (zmiana na osobę fizyczną) oraz w przypadku założenia działalności (zmiana z osoby fizycznej).

Zmiana dotyczy tylko własnej jednoosobowej działalności. W każdym innym przypadku należy przeprowadzić cesję płatnika usługi, zgodnie z poniższym opisem.

Podmiot – podmiot

Zmiana płatnika na inny podmiot (zmiana na podmiot z innym numerem NIP).

Zmiana płatnika z jednej działalności na drugą odbywa się za pomocą cesji. Jeśli chcesz dokonać cesji płatnika wybranej usługi (zmienić dane jej właściciela):

  • zaloguj się do swojego Panelu Klienta,
  • W menu po lewej stronie wybierz „Usługi”, a następnie kategorię usług, np. Serwery dedykowane.
  • Zaznacz check-box przy tej, którą chcesz cedować. W tym momencie uaktywni się przycisk  „Ceduj” – kliknij w niego.

Generowanie wniosku

  • Wyświetli się strona z formularzem. Wprowadź do niego dane nowego Klienta i kliknij przycisk „Generuj wniosek”.
  • W następnej kolejności wyświetli się potwierdzenie wygenerowania wniosku wraz z jego numerem. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz wniosek” rozpocznie się jego pobieranie. Teraz wystarczy już tylko wydrukować i wypełnić dokument, a następnie wysłać do nas jego skan. To także możesz zrobić z poziomu Panelu Klienta.

Przesłanie wniosku

  • Aby przesłać do nas skan wypełnionego wniosku cesji, wybierz w Panelu Klienta z menu z lewej strony zakładkę Ustawienia > Cesje, a wyświetlą Ci się wszystkie wykonane przez Ciebie cesje. Kliknij opcję „prześlij wniosek” przy wybranej pozycji.
  • Załącz skan dokumentu za pomocą opcji „wybierz plik”. Możesz też skorzystać z pola „Uwagi” i zostawić w nim dodatkowe informacje związane z przeprowadzaną cesją. Udało Ci się pomyślnie dodać załącznik? Kliknij przycisk „Prześlij wniosek”.

Wydrukowany wniosek powinien być podpisany (osoba fizyczna) oraz opieczętowany (pieczątka firmowa) zarówno przez Klienta zrzekającego się danej usługi, jak i tego, który ją przejmuje.

  • Po przesłaniu wniosku poczekaj na wiadomość od nas o zakończeniu całej procedury zmiany danych. Poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Wierzbięcice 1B,

61-569 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00