Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Połączenie SSH z użyciem klucza

Jeśli chcesz logować się do swojego konta SSH bez podawania hasła zastosuj poniższe kroki.

  • Zaloguj się na konto, z którego chcesz się logować i stwórz, jeśli jeszcze nie jest utworzony, katalog „.ssh„.
  • Następnie przejdź do tego katalogu i wygeneruj parę kluczy poleceniem:
ssh-keygen -t rsa
  • Efektem będą 2 wygenerowane klucze: klucz prywatny i publiczny z rozszerzeniem .pub.
  • Zawartość pliku, w którym jest klucz publiczny należy skopiować na docelowy serwer, na który zamierzamy się logować bez podawania hasła.
  • Zaloguj się na serwer docelowy i utwórz katalog .ssh, jeśli nie jest jeszcze utworzony.
  • Następnie zmień uprawnienia do tego katalogu na 700.
  • Przejdź do katalogu .ssh i utwórz plik „authorized_keys„. Nadaj uprawnienia do pliku 600.
  • Klucz publiczny na serwer docelowy możesz skopiować ręcznie, możesz też użyć polecenia:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub kontotestowe@94.152.10.80
  • i potwierdź ostatni raz hasłem logowanie.
  • Serwer nie powinien już więcej pytać o hasło przy logowaniu do serwer docelowy.

Pamiętaj o aktywacji dostępu do SSH, jeśli nie możesz połączyć się ze swoim kontem przez SSH.
Zobacz instrukcję jak odblokować dostęp do SSH.

Dostęp bez hasła nie działa

Jeśli dostęp do konta nie jest możliwy bez podania hasła, pomimo wykonania powyższych kroków, sprawdź uprawnienia dla głównego katalogu Twojego konta FTP.

Uprawnienia dla grupy nie powinny zawierać zapisu.
Aby usunąć uprawnienia zapisu dla grupy z poziomu SSH, użyj komendy:

chmod g-w /home/users/nazwakonta

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00