Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak sprawdzić czy mam wolne adresy IP (Panel Klienta)

Panelu Klienta w prosty sposób możesz wyszukać wolne adresy IP.

  • W menu głównym wybierz opcję Usługi. Z wyświetlonych subkategorii wybierz Adresy IP. Wyświetli się lista wszystkich adresów IP.
  • W kolumnie Status znajdziesz informacje na temat tego, jaki aktualnie status ma adres IP spośród wszystkich możliwych: Wolny, Zajęty, W trakcie uruchamiania, W trakcie wyłączania, Niezarządzany, Błąd uruchamiania, Błąd wyłączania.
  • Aby posortować listę, kliknij w nagłówek kolumny Status.
  • Jeśli posiadasz wolne adresy IP, powinieneś zobaczyć je na posortowanej liście.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00