Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak przenieść pocztę miedzy serwerami? (aplikacja IMAPSize)

PAMIĘTAJ!

Jeśli chcesz wykonać kopię skrzynki od zewnętrznego dostawcy na skrzynkę w Kei.pl koniecznym jest utworzenie skrzynki pocztowej na serwerze Kei.pl. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

W tej instrukcji znajdziesz szczegółowe informacje które pomogą Ci przenieść wiadomości z konta pocztowego pomiędzy serwerami za pomocą aplikacji IMAPSize.

 1. Po uruchomieniu programu IMAPSize zobaczysz komunikat w którym będziesz mógł potwierdzić dodanie nowego konta.
 2. W pierwszym kroku kliknij „Yes” i przejdź do dodania konta pocztowego z którego chcemy zgrać wiadomości. Po ukazaniu się właściwego okienka uzupełnij go danymi dotyczącymi konta mailowego.

  Account: dowolna nazwa konta (używana jedynie do identyfikacji w programie)

  Username: adres e-mail
  Server: adres naszego serwera pocztowego
  Port: 143
 3. Po skonfigurowaniu konta i zaakceptowaniu ustawień wykonaj próbę połączenia z serwerem.


 4. Kolejnym krokiem jest dodanie docelowej skrzynki mailowej, do której chcemy przekopiować zawartość skrzynki źródłowej. Dodajemy nowe konto analogicznie jak poprzednio.


 5. Po dodaniu obydwu skrzynek oraz zweryfikowaniu połączenia z serwerem wykonaj backup (kopię zapasową) skrzynki źródłowej. 6. Wybierz skrzynkę mailową, dla której chcesz wykonać kopię bezpieczeństwa, zaznaczamy wszystkie dostępne katalogi przyciskiem „Select All” i wykonujemy Backup. 7. Po prawidłowym wykonaniu kopii zobaczysz poniższe okienko.

  Jeśli interesują Cię szczegóły operacji kliknij „Details”. 8. Kolejnym krokiem będzie przywrócenie backupu na docelową skrzynkę mailową. W tym celu wybieramy opcję „Restore backup”. 9. W polu „Restore backup of” wybierz skrzynkę dla której we wcześniejszych krokach wykonywałeś backup. Następnie w polu „Restore to account” wybierz skrzynkę docelową, na którą chcesz wgrać wykonaną kopię. Pamiętaj, by przed wciśnięciem „Restore” zaznaczyć wszystkie katalogi poprzez „Select All”. 10. Ostatnim krokiem jest aktywacja subskrypcji dla wszystkich katalogów na docelowej skrzynce mailowej. W tym celu w zakładce Account wybieramy „Folder Subscriptions”.
 11. Zaznacz wszystkie katalogi przyciskiem „Select All” oraz zaakceptuj zmiany przyciskiem „Apply!”. 12. Po wykonaniu powyższych czynności zaloguj się na skrzynkę docelową oraz sprawdź poprawność wykonanej kopii.  

UWAGA!

Aplikacja Imapsize nie jest produktem Kei.pl w związku z czym nie prowadzimy wsparcia technicznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.