Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak przenieść pocztę miedzy serwerami? (aplikacja Imapsync)

Aplikacja Imapsize nie jest produktem Kei.pl w związku z czym nie prowadzimy wsparcia technicznego.

Zanim rozpoczniesz wykonywanie kopii za pomocą aplikacji Imapsync, musisz utworzy skrzynkę pocztową na serwerze Kei.pl. Przeczytaj jak to zrobić.

Z uwagi na fakt, że podany przykład dotyczy połączenia z wykorzystaniem SSL oraz protokołu IMAP koniecznym jest uzyskanie prawidłowego adresu serwera pocztowego dla obsługi tego szyfrowania. 

  • Jeśli wykupiłeś certyfikat SSL dla swojej domeny, w której obsługiwana jest poczta to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie adres Twojej Domeny np.: kei.pl
  • Jeśli nie wykupiłeś certyfikatu, ale Twoja domena kieruje na inny serwer (w Kei.pl używasz wyłącznie poczty) to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie nadany przez nas adres. Aby uzyskać adres serwera pocztowego zaloguj się do panelu WebAs i zwróć uwagę na adres URL w pasku adresu przeglądarki. Zgodnie z przykładem uzyskać adres swojego serwera pocztowego:

Ponieważ adresem panelu WebAs jest adres webas19845.kei.pl adresem serwera pocztowego będzie adres poczta19845.kei.pl

Pod adresem swojego serwera pocztowego możesz logować się przez WebMail do każdego konta pocztowego przez przeglądarkę.

Uruchomienie Imapsync

  • Aplikacja Imapsync powstała w celu wykonywania migracji kont IMAP. W celu skorzystania z programu koniecznym jest połączenie się z serwerem za pomocą SSHJak połączyć się z serwerem z wykorzystaniem SSH.
  • Po prawidłowym połączeniu z serwerem na Kei.pl mamy możliwość bezpośredniego skorzystania z aplikacji Imapsync.

UWAGA: W przypadku, gdy na serwerze nie jest zainstalowana aplikacja Imapsync prosimy o kontakt z działem administratorów pod adresem bok@kei.pl.

Komendy Imapsync

Komenda, która wykona synchronizację zawartości skrzynek pocztowych z użyciem SSL zaprezentowana jest poniżej:

imapsync --host1 server1 --user1 user@server1 --password1 user1password --ssl1 --host2 server2 --user2 user@server2 --password2 user2password --ssl2
  • server1 – adres serwera pocztowego IMAP skrzynki pocztowej, dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)
  • user@server1 – adres mailowy skrzynki pocztowej dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)
  • user1password – hasło skrzynki pocztowej dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)
  • server2 – adres serwera pocztowego IMAP skrzynki pocztowej dla której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)
  • user@server2 – adres mailowy skrzynki pocztowej do której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)
  • user2password – hasło skrzynki pocztowej dla której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)

Przykład użycia Imapsync

Przykład użycia Imapsync, w którym chcemy wykonać kopię zawartości skrzynki biuro@e-kei.pl na skrzynkę kopia@e-kei.pl został zaprezentowany poniżej.

imapsync --host1 poczta19845.kei.pl --user1 biuro@e-kei.pl --password1 haslobiura --ssl1 --host2 poczta19845.kei.pl --user2 kopia@e-kei.pl --password2 haslokopia --ssl2

Błąd i zastępcza komenda

W przypadku wykonywania synchronizacji skrzynek na tym samym serwerze pocztowym mogą Państwo napotkać poniższy błąd:

No NAMESPACE capability in imap server server1Give the separator caracter with the –sep1 option

W takim wypadku do wykonania synchronizacji za pomocą programu ImapSync należy użyć komendy:

imapsync --host1 server1 --user1 user@server1 --password1 user1password --ssl1 --sep1 "." --prefix1 "" --host2 server2 --user2 user@server2 --password2 user2password --ssl2 --sep2 "." --prefix2 ""

Proszę zweryfikować, czy na skrzynce docelowej widoczne są synchronizowane wiadomości e-mail.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00