Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak przenieść pocztę miedzy serwerami? (aplikacja Imapsync)

PAMIĘTAJZanim rozpoczniesz wykonywanie kopii za pomocą aplikacji Imapsync, musisz utworzy skrzynkę pocztową na serwerze Kei.pl. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

Z uwagi na fakt, że podany przykład dotyczy połączenia z wykorzystaniem SSL oraz protokołu IMAP koniecznym jest uzyskanie prawidłowego adresu serwera pocztowego dla obsługi tego szyfrowania. 
Jeśli wykupiłeś certyfikat SSL dla swojej domeny w której obsługiwana jest poczta to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie adres Twojej Domeny np.: kei.pl

Jeśli nie wykupiłeś certyfikatu ale Twoja domena kieruje na inny serwer (w Kei.pl używasz wyłącznie poczty) to adresem serwera poczty wychodzącej i przychodzącej będzie nadany przez nas adres. Aby uzyskać adres serwera pocztowego zaloguj się do panelu WebAs i zwróć uwagę na adres URL w pasku adresu przeglądarki. Zgodnie z przykładem uzyskać adres swojego serwera pocztowego:Ponieważ adresem panelu WebAs jest adres webas19845.kei.pl adresem serwera pocztowego będzie adres poczta19845.kei.pl

Pod adresem swojego serwera pocztowego możesz logować się przez WebMail do każdego konta pocztowego przez przeglądarkę.

Aplikacja Imapsync powstała w celu wykonywania migracji kont IMAP. W celu skorzystania z programu koniecznym jest połączenie się z serwerem za pomocą SSH. Jak połączyć się z serwerem z wykorzystaniem SSH znajdziesz tutaj.

Po prawidłowym połączeniu z serwerem na Kei.pl mamy możliwość bezpośredniego skorzystania z aplikacji Imapsync.

UWAGA!

W przypadku, gdy na serwerze nie jest zainstalowana aplikacja Imapsync prosimy o kontakt z działem administratorów pod adresem bok@kei.pl.

 1. Komenda, która wykona synchronizację zawartości skrzynek pocztowych z użyciem SSL zaprezentowana jest poniżej (koniecznym jest podstawienie parametrów zaznaczonych na kolor czerwony).

   

  imapsync –host1 server1 –user1 user@server1 –password1 user1password –ssl1 –host2 server2 –user2 user@server2 –password2 user2password –ssl2

  server1 – adres serwera pocztowego IMAP skrzynki pocztowej dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)

  user@server1– adres mailowy skrzynki pocztowej dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)

  user1password hasło skrzynki pocztowej dla której wykonujemy kopię (skrzynka źródłowa)

  server2 – adres serwera pocztowego IMAP skrzynki pocztowej dla której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)

  user@server2– adres mailowy skrzynki pocztowej do której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)

  user2password – hasło skrzynki pocztowej dla której chcemy wgrać kopię (skrzynka docelowa)

   Przykład użycia Imapsync, w którym chcemy wykonać kopię zawartości skrzynki biuro@e-kei.pl na skrzynkę kopia@e-kei.pl został zaprezentowany poniżej. 

   

  imapsync –host1  poczta19845.kei.pl--user1 biuro@e-kei.pl –password1 haslobiura –ssl1 –host2 poczta19845.kei.pl –user2 kopia@e-kei.pl –password2 haslokopia –ssl2

   

  OSTRZEŻENIE


  W przypadku wykonywania synchronizacji skrzynek na tym samym serwerze pocztowym mogą Państwo napotkać poniższy błąd:


  No NAMESPACE capability in imap server server1Give the separator caracter with the –sep1 optionW takim wypadku do wykonania synchronizacji za pomocą programu ImapSync należy użyć komendy:

  imapsync –host1 server1 –user1 user@server1 –password1 user1password –ssl1 –sep1 „.” –prefix1 „” –host2 server2 –user2 user@server2 –password2 user2password –ssl2 –sep2 „.” –prefix2 „”

 2. Po poprawnym wykonaniu synchronizacji skrzynek pocztowych przy użyciu Imapsync ukaże nam się komunikat:
 3. W ostatnim kroku proszę zweryfikować, czy na skrzynce docelowej widoczne są wiadomości e-mail.

   

UWAGA!

Aplikacja Imapsize nie jest produktem Kei.pl w związku z czym nie prowadzimy wsparcia technicznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.