Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Migracja usług z serwera wirtualnego na pakiet hostingowy

Migracja usług z serwerów wirtualnych na pakiet hostingowy wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania danych na usłudze źródłowej, czyli serwera wirtualnego. 

Przygotowanie danych polega na ulokowaniu ich na jednym wybranym koncie FTP serwera wirtualnego, które będzie migrowane na pakiet hostingowy. Czynności, jakie należy wykonać to przypisanie do jednego wybranego migrowanego konta FTP:

  • Domeny i subdomeny
  • Zadania CRON
  • Bazy danych

Jest to warunek konieczny do wykonania migracji, ponieważ usługa pakietu hostingowego posiada jedno systemowe konto FTP, w ramach którego działają jego usługi.

Migracji będą podlegać tylko i wyłącznie domeny, zadania cron oraz bazy danych, które będą przypisane do wybranego do migracji konta FTP z serwera wirtualnego. Upewnij się, że do wybranego konta FTP przypisane zostały te domeny, zadania cron oraz bazy danych, które mają być zmigrowane na pakiet hostingowy.

1. Przeniesienie plików

Przenieś pliki dla domen znajdujące się na serwerze do katalogu użytkownika, do którego zostanie przypisana domena. Pliki można przenieść po zalogowaniu się na serwer poprzez SSH lub FTP.
Konfiguracja programów FTP
Konfiguracja połączenia SSH

Wykonanie zmiany użytkownika przed przeniesieniem plików spowoduje brak działania strony.

2. Zmiana właściciela domeny

Zmianę wściela domeny wykonasz w panelu Webas zakładka Usługi > Domeny > [domena].

Zmiana właściciela domeny

Po zmianie właściciela domeny należy zaktualizować ścieżkę podkatalogu z plikami strony na katalog, do którego zostały przeniesione pliki w pierwszym punkcie.

Edycja domeny

3. Zmiana właściciela bazy

Zmianę wykonujemy w panelu WebAs zakładka Usługi > Bazy danych > [baza_danych].

Edycja bazy

4. Zmieniamy właściciela zadania CRON

>> Konfiguracja CRON jest możliwa dla wszystkich usług w Kei.pl. Dowiedz się więcej w pomocy.

Zmianę właściciela zadani CRON wykonujemy w panelu WebAs zakładka Usługi > CRON > [zadanie_CRON].

Zmiana właściciela zadania CRON

Po wykonaniu powyższych zmian domeny powinny działać poprawnie. Jeżeli któraś z domen nie działa proszę o sprawdzenie czy wszystkie powyższe zmiany zostały poprawnie wykonane.

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie przypisane do konta FTP prześlij z autoryzowanego adresu e-mail do Biura Obsługi Klienta prośbę o przeniesienie usług.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00