Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Migracja usług do Kei.pl (WWW, FTP, Poczta e-mail)

Migracja usług takich jak FTP, Bazy danych, strony WWW oraz Poczta do Kei.pl może zostać wykonana za naszym pośrednictwem.

Sposób migracji determinuje dostęp jaki zostanie udzielony naszym pracownikom.

Serwer źródłowy z dostępem do użytkownika root.

Opcja z takim dostępem pozawala nam na przeprowadzenie wszystkich czynności bez Państwa pomocy.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że czas wykonania potrzebnych operacji przy dostępnie do użytkowania root będzie dłuższy. Administrator będzie musiał sporządzić listy elementów związanych z przeniesieniem (konta, Użytkowników, bazy, itp.).

Do wykonania migracji potrzebujemy:

– hasło do użytkownika root

– hasło do super-użytkownika MySQL lub PostgreSQL z adresem IP lub nazwą hosta serwera baz danych

– jeśli migracja nie obejmuje wszystkich usług, kont lub użytkowników, należy udostępnić szczegółowa listę  elementów do przeniesienia.

Serwer bez dostępu do użytkownika root.

Brak dostępu do root nie daje administratorowi możliwości bezpośredniego przeniesienia informacji dotyczących usług. Pobranie haseł oraz szczegółów dotyczących kont FTP, kont pocztowych oraz baz danych nie jest możliwe dla tego Państwo muszą dostarczyć te informacje w postaci list.

Do wykonania migracji potrzebujemy:

Listę kont zawierającą hasłami do każdego migrowanego konta FTP

Przykładowa lista

Login
Hasło
jan
E2vA67UL
marta
62YhC3r4sd

Listę kont pocztowych wraz z hasłami oraz pojemnością

Przykładowa lista

E-mail
Hasło
Pojemność
jan@domena.pl
G7vAS6UL
400MB
marta@domena.pl
91#hC3r4
2000MB

Listę baz danych z hasłami, nazwami użytkowników i adresami serwera baz danych (adres IP lub nazwa hosta)

Przykładowa lista

Baza danych
Użytkownik
Hasło
baza_31
admin_31
h4vAS2UL
baza_sklep
user_sklep
68G3C3r4

Podsumowanie obu migracji zostało dodatkowo ujęte w tabeli zgodnie z powyższym opisem.

 Serwer źródłowy z dostępem rootSerwer źródłowy bez dostępu do root
IP IP serwera źródłowego IP serwera źródłowego
FTP

wszystkie konta lub lista kont wybranych kont FTP


niezbędne:
hasła użytkownika root serwera źródłowego

lista kont kont FTP

 

niezbędne:
login i hasło do każdego konta FTP

Domeny i pocztawszystkie domeny lub lista wybranych domen

niezbędne:
hasła użytkownika root serwera źródłowego
Lista domen

niezbędne:
lista kont e-mail wraz z hasłem i rozmiarem  każdej z migrowanych skrzynek
MySQL , PostgreSQL

wszystkie bazy lub lista wybranych baz


niezbędne:
hasło super-użytkownika MySQL lub  PostgreSQL (w zależności od potrzeby) serwera bazodanowego źródłowego oraz adresu IP lub hosta serwera bazodanowego.

Lista baz

niezbędne:
nazwa każdej migrowanej bazy danych, nazwy użytkownika dla tej bazy danych, hasła użytkownika tej bazy danych, adres hosta serwera MySQL lub PostgreSQL

Pamiętaj:

Dane dotyczące migracji powinny być ujęte w jednym zgłoszeniu (ticket).

Czas migracji może zależeć od ilości danych które są elementami migracji, może również zależeć od dostępnego pasma które udostępnia serwer źródłowy.

Jeśłi posiadasz strony które były tworzone indywidualnie i nie są oparte o popularne rozwiązania takie jak: WordPress, Joomla itp. W ramach migracji, zostaną początkowo uruchomione na domenie testowej kei.pl.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.