Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak mogę zdalnie połączyć się z bazą MySQL?

W ramach wszystkich usług w Kei.pl masz możliwość zdalnego połączenia do utworzonych baz w ramach swojej usługi.

  • Jeżeli chcesz zalogować się zdalnie do swojej bazy, w pierwszej kolejności ustal dane do logowania. Możesz to zrobić w panelu WebAs w zakładce Usługi > Bazy danych i kliknij w nazwę bazy do której chcesz się łączyć zdalnie.

Dane potrzebne do logowania znajdziesz w sekcji „Dane autoryzacyjne„. Są to host (adres serwera), nazwa bazy, nazwa użytkownika oraz hasło, które nadano podczas tworzenia bazy.
Numer portu potrzebny do połączenia to: 3306.

  • Połączenie do bazy możesz ustalić na poziomie aplikacji zewnętrznych, możesz też bezpośrednio zalogować się do bazy z poziomu konsoli Linux zgodnie z przykładem:
root@serwer:~# mysql -h 74702.m.tld.pl - u admin74702_1 baza74702_1 --port 3306 -p
  • Wpisz hasło do bazy i kliknij enter.
  • Poprawne zalogowanie skutkuje wyświetleniem znaku zachęty w konsoli Mysql „mysql>„.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 225.541,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00