Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak tworzyć skrypty startowe serwerów/demonów?

Udostępniamy system uruchamiania niestandardowych / własnych demonów.

Dzięki zastosowaniu systemu, własne aplikacje uruchomione na platformach wirtualnych mogą zostać w łatwy sposób zintegrowane z systemem startu i zatrzymywania serwera oraz z systemem monitoringu.

Skrypty startowe

W celu dodania demona do systemu należy przygotować odpowiednie skrypty startowe. Skrypty te powinny być umieszczone w katalogu:

/home/users//daemons/

 • nazwa użytkownika, zazwyczaj jest to admin
 • nazwa demona, powinna zawierać tylko litery i cyfry

W większości przypadków skrypty będą działać na koncie użytkownika admin. W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu można je także przenieść na konto innego użytkownika. Aby to zrobić należy skontaktować się z administratorem serwera w celu konsultacji i wyboru najlepszego rozwiązania.

Wymagane skrypty

System wymaga istnienia następujących skryptów:

 • start – uruchamianie demona
 • stop – zatrzymywanie demona
 • restart – restart demona
 • status – wyświetlanie statusu demona
 • check – skrypt sprawdzający działanie demona i uruchamiający go w razie wykrycia błędu
 • test – skrypt sprawdzający działanie demona, powinien zwracać „ok” w razie braku problemów

Zasady

 • Skrypt status powinien na stdout zwracać informacje o statusie demona.
 • Skrypt test powinien zwracać „ok”, jeżeli demon działa poprawnie, w przeciwnym wypadku nie powinien nic zwracać na strout.
 • Pozostałe skrypty mogą zwracać dowolny tekst na stdout, zostanie on zapisany do logów serwera.
 • Skrypty powinny zwracać na stderr 0 w razie poprawnego uruchomienia się, w razie błędu na stderr powinna być przekazana wartość większa lub równa 1.
 • Skrypt check powinien sprawdzić działanie demona oraz w razie problemów dokonać restartu usługi. Skrypt będzie wywoływany co 15 minut.

Uruchomienie systemu

Po przygotowaniu skryptów startowych należy skontaktować się z działem pomocy Kei w celu aktywacji demona w systemie. Skrypty zostaną przetestowane oraz uruchomione.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00