Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Platformy – Mam bazę w kodowaniu latin2, chciałbym ją w całości przekonwertować na utf-8.

Konwersja bazy jest możliwa przy pomocy narzędzia iconv, dostępnego z poziomu powłoki użytkownika admin w przypadku serwerów wirtualnych.

  • Najpierw najlepiej zrobić dump bazy za pomocą mysqldump z opcją –default-character-set=utf8,
  • a następnie przekonwertować za pomocą iconv’a.
  • Pomoc dostępna jest po wydaniu polecenia iconv –help

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00