Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Przekierowania URL (.htaccess)

Plik .htaccess jest domyślnym plikiem zamieszczonym w głównym katalogu danej domeny, z pomocą którego można zmieniać ustawienia serwera Apache. Poniżej zostało podany kilka przykładów przekierowań URL
z wykorzystaniem wspomnianego pliku.

Przekierowanie 301

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?domena_źródłowa.pl [NC] RewriteRule (.*) http://domena_docelowa.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie 301 jest jedną z najbardziej skutecznych oraz przyjaznych dla wyszukiwarek metod przekierowania. Jeżeli przeniosłeś artykuł do nowego działu, lub przeniosłeś stronę na inną domenę przekierowanie 301 informuje przeglądarki, że strona została bezpowrotnie przeniesiona na inny adres URL.

Wymuszenie HTTPS w adresie URL domeny

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Powyższym wpisem w pliku .htaccess zostanie wymuszone automatyczne przekierowanie na HTTPS. Przykładowo wpisując w przeglądarce adres URL https://kei.pl zostanie on automatycznie zmieniony na https://kei.pl.

Wymuszenie przedrostka „www.” w adresie URL domeny

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC] RewriteCond %{HTTPS}s ^on(s)| RewriteRule ^ http%1://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Stosując podane reguły wymusimy w adresie URL domeny przedrostek „www.” . Przykładowo wpisując w przeglądarce adres URL „kei.pl” zostanie on automatycznie zmieniony na „www.kei.pl”.

Wymuszenie adresu URL domeny bez przedrostka „www.”

RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www. RewriteCond %{HTTPS}s ^on(s)|off RewriteCond http%1://%{HTTP_HOST} ^(https?://)(www.)?(.+)$ RewriteRule ^ %1%3%{REQUEST_URI} [R=301,L]

W przypadku zastosowania powyższego wpisu każdy użytkownik, który wpisze w adresie przeglądarki przykładową domenę „www.kei.pl” zostanie automatycznie przekierowany na adres „kei.pl”.

Przekierowanie podstrony na inny adres URL/inną podstronę

Redirect 301 /oldpage.php http://www.example.com/newpage.html Redirect 301 /oldpage2.php http://www.example.com

Podany przykład pozwoli na przekierowanie konkretnej subdomeny na inną domenę. Przykładowo wpisując w przeglądarce adres URL „https://kei.pl/oldpage.php” zostaniemy przekierowani na „http://www.example.com/newpage.html”.

Usuwanie końcowego ukośnika (slasha) z adresu URL domeny

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$ RewriteRule ^ %1 [R=301,L]

Ten fragment kodu będzie przekierować ścieżki kończące się ukośniki / na ich odpowiedniki non-slash (z wyjątkiem rzeczywistych katalogów).

Na przykład „http://www.example.com/blog/” zostanie przekierowany na adres „http://www.example.com/blog”. Jest to ważne dla SEO, ponieważ zaleca się mieć kanoniczny URL dla każdej strony.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Wierzbięcice 1B,

61-569 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00