Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Zarządzanie serwerem wirtualnym (Panel Klienta)

Zarządzanie serwerem wirtualnym znajdziesz w Panelu Klienta

  • Przejdź do zakładki Usługi > Serwery dedykowane i kliknij w nazwę wybranego serwera dedykowanego.

Poniżej informacji szczegółowych o Twoim serwerze dedykowanym znajduje się sekcja „Serwery wirtualne„. W tej sekcji domyślnie znajduje się lista wszystkich serwerów wirtualnych, w ramach wybranego serwera dedykowanego.

Statystyki i informacje o serwerze

Każdy serwer wirtualny posiada swoje indywidualne statystyki i informacje.

Na liście widoczne są 3 typy serwerów wirtualnych: „platforma hostingowa”, „MySQL„, „PostgreSQL”.

Platformy hostingowe

  • Przy nazwie każdego serwera typu: „platforma hostingowa” znajduje się opcja „Loguj”. Umożliwia ona automatyczne zalogowanie w nowym oknie do panelu zarządzania przypisanego do wybranego serwera wirtualnego.
  • Druga kolumna zawiera adresy domenowe serwerów wirtualnych (hostingowych) oraz adresy serwerów wirtualnych bazodanowych powiązanych z nimi.
  • W trzeciej kolumnie znajdziesz adres IP, na którym jest uruchomiony serwer wirtualny oraz podsumowanie z panelu hostingowego WebAs.
  • W ostatniej kolumnie znajdziesz informacje odnośnie zajętości dysku, zużytego transferu oraz obciążenia procesora.

MySQL i PostgreSQL

W przypadku serwerów MySQL i PostgreSQL poszczególne kolumny zawierają informacje istotne dla tego typu serwerów wirtualnych.

  • W drugiej kolumnie znajdziesz wersję MySQL lub PostgreSQL,
  • w trzeciej zajętość dyskową oraz liczbę baz.
  • Pozostałe informacje są przedstawione analogicznie do serwerów hostingowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Wierzbięcice 1B,

61-569 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00