Super użytkownik mysql


W ramach serwerów wirtualnych oraz serwerów dedykowanych możliwy jest dostęp do super użytkownika 'mysql'. Zalogowanie na super użytkownika 'mysql'  pozwala nam uzyskać pełne uprawnienia administracyjne na danym serwerze MySQL, między innymi:

PROCESS - pozwala śledzić procesy wykonywane przez serwer i je przerywać

SUPER - pozwala zabijać wątki należące do dolnego użytkownika

 

Listę procesów wyświetlimy wydając z wiersza poleceń MySQL:

mysql> show processlist;
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| Id | User    | Host        | db    | Command | Time | State | Info       |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| 49 | application | 192.168.44.1:51718 | XXXXXXXX | Sleep  | 183 |    | NULL       |
| 55 | application | 192.168.44.1:51769 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 56 | application | 192.168.44.1:51770 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 57 | application | 192.168.44.1:51771 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 58 | application | 192.168.44.1:51968 | XXXXXXXX | Sleep  |  11 |    | NULL       |
| 59 | root    | localhost     | NULL   | Query  |  0 | NULL | show processlist |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+

  

zabijamy zapytanie o  Id

mysql> kill 49;
Query OK,0rows affected (0.00 sec)

 

zabijamy wszystkie zapytania użytkownika application

mysql> kill USER application;
Query OK,0rows affected (0.00 sec)

  

 

Na super użytkownika 'mysql' możemy zalogować się np. z poziomu phpMyAdmin opdając jako login użytkownika 'mysql'. Hasło dla użytkownika 'mysq'l można ustawić w panelu WebAs sekcja Usługi > Bazy danych > HASŁO ADMINISTRATORA

 

OSTRZEŻENIE! 

Pamiętaj, konto super użytkownika 'mysql' powinno być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administracyjnych. Nie należy używać go swoich skryptach.

 

UWAGA!

Pamiętaj, że bazy danych zakładane z poziomu super użytkownika 'mysql' nie będą widoczne na liście baz danych w Webas > Usługi > Bazy danych

 

Promocja
Oceń:  

Podobne tematy

Gdzie można znaleźć "slow_log" serwera bazodanowego?
phpMyAdmin informuje mnie że nie mogę utworzyć kolejnej bazy danych.
Migracja usług do Kei.pl (WWW, FTP, Poczta e-mail)
Webmail pod własną marką
NASZE ATUTY
 • 21 lat doświadczenia
 • własne centrum danych
 • 11 000 klientów
 • 1 000 m2 powierzchni
 • Zgodność z wytycznymi RODO
 • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

DOCENILI NAS
nagrodzony hosting www

Pomoc - Kei.pl  

Pamiętaj, że nasi konsultanci są dostępni 24/7 i odpowiedzą na wszystkei pytania.