Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Super użytkownik mysql

W ramach serwerów wirtualnych oraz serwerów dedykowanych możliwy jest dostęp do super użytkownika 'mysql’. Zalogowanie na super użytkownika 'mysql’  pozwala nam uzyskać pełne uprawnienia administracyjne na danym serwerze MySQL, między innymi:

PROCESS – pozwala śledzić procesy wykonywane przez serwer i je przerywać

SUPER – pozwala zabijać wątki należące do dolnego użytkownika

Listę procesów wyświetlimy wydając z wiersza poleceń MySQL:

mysql> show processlist;
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| Id | User    | Host        | db    | Command | Time | State | Info       |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| 49 | application | 192.168.44.1:51718 | XXXXXXXX | Sleep  | 183 |    | NULL       |
| 55 | application | 192.168.44.1:51769 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 56 | application | 192.168.44.1:51770 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 57 | application | 192.168.44.1:51771 | XXXXXXXX | Sleep  | 148 |    | NULL       |
| 58 | application | 192.168.44.1:51968 | XXXXXXXX | Sleep  |  11 |    | NULL       |
| 59 | root    | localhost     | NULL   | Query  |  0 | NULL | show processlist |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+

zabijamy zapytanie o  Id

mysql> kill 49;
Query OK,0rows affected (0.00 sec)

zabijamy wszystkie zapytania użytkownika application

mysql> kill USER application;
Query OK,0rows affected (0.00 sec)

Więcej na:

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/show-processlist.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/kill.html

Na super użytkownika 'mysql’ możemy zalogować się np. z poziomu phpMyAdmin podając jako login użytkownika 'mysql’. Hasło dla użytkownika 'mysq’l można ustawić w panelu WebAs sekcja Usługi > Bazy danych > HASŁO ADMINISTRATORA

OSTRZEŻENIE! 

Pamiętaj, konto super użytkownika 'mysql’ powinno być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administracyjnych. Nie należy używać go swoich skryptach.

UWAGA!

Pamiętaj, że bazy danych zakładane z poziomu super użytkownika 'mysql’ nie będą widoczne na liście baz danych w Webas > Usługi > Bazy danych

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00