Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Jak naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL?

Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, zaloguj się do konkretnej bazy za pomocą phpMyAdmin.

Do phpMyAdmin możesz zalogować się bezpośrednio z panelu WebAs. Przejdź do zakładki Usługi > Bazy danych > Mysql i kliknij opcję „zaloguj”.

Następnie przejdź do zakładki „SQL” i wpisz tam poniższe polecenie:

REPAIR TABLE nazwa_uszkodzonej_tabeli;

Po kliknięciu opcji „Wykonaj” rozpocznie się proces naprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 225.541,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00