Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Terminy płatności?

Płatności należy dokonywać do siódmego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy.

W przypadku braku płatności w terminie, serwer zostanie odłączony. W wyjątkowych sytuacjach termin płatności może zostać przedłużony do końca danego miesiąca.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00