Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Historia operacji wykonywanych w programach administracyjnych

Historię wykonanych operacji w panelu administracyjnym WebAs, znajdziesz w panelu zakładce Historia > Historia operacji.

Sekcje historii operacji

Historia operacji podzielona jest na kilka sekcji.

  • W sekcji Panel znajdziesz informacje o dodaniu i usunięciu takich elementów konta FTP, certyfikaty czy też bazy danych.
  • Dla serwerów wirtualnych i wyższych usług dostępna jest sekcja Konfiguracja DNS, w której znajdziesz historię modyfikacji rekordów DNS dla domen i subdomen.
  • Sekcja Autoryzacja pokazuje informacje związane ze skrzynkami pocztowymi, aliasami i listami.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00