Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Włączenie/wyłączenie tunelowania do MySQL/PostgreSQL

W infrastrukturze Kei.pl serwery MySQL/PostgreSQL działają w ramach osobnego kontenera oraz innej adresacji IP (host) niż serwer WWW (Webas), tunel umożliwia połączenie się do serwera MySQL/PostgreSQL (port 3306 oraz 5432 ) przy użyciu adresacji serwera WWW (Webas). Domyślnie tunelowanie zostało wyłączone, jednak istnieje możliwość jego ponownego włączenia (lub wyłączenia), polega to na wykonaniu zmiany w Webas > Bezpieczeństwo > Firewall z poziomu użytkownika admin. Poniżej opisujemy jak to wykonać krok po kroku:

  • Zaloguj się do Panelu WebAs.
  • Z lewego menu wybierz Bezpieczeństwo > Firewall
  • Wybierz zakładkę Usługi i Ruch wejściowy
  • Wybierz usługę MYSQL klikając w nią
  • Po kliknięciu będziesz mieć możliwość edycji usługi MYSQL
  • Ustaw sekcję Dostęp na TAK i zapisz formularz, następnie odczekaj do 10 minut na przeładowanie się Firewall
  • Analogicznie możesz postąpić dla usługi PostgreSQL
  • Ustaw sekcję Dostęp na TAK i zapisz formularz, następnie odczekaj do 10 minut na przeładowanie się Firewall

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00