Dev Ops

Domeny

Dev Ops – kim jest?

Katarzyna Węgiel

Dev ops to pojęcie, które coraz częściej możemy spotkać w zespołach projektowych, związanych zwłaszcza z IT. W ramach tego pojęcia możemy mówić tak naprawdę o połączeniu dwóch obszarów: development oraz operations w zarządzaniu i wdrażaniu projektu w jeden wspólny obszar.

Poprzez Dev Ops rozumiemy synergię kompetencji i odpowiedzialności, jakie spoczywają na 2 powyższych obszarach w ramach jednej płaszczyzny. Aktywność ta spowodowana jest optymalizacją zarządzania całym projektem IT.
To połączenie działu rozwoju i działu operacyjnego, aby projekt, nad którym pracuje zespół wdrażać w pełnej współpracy i zrozumieniu w krótszej perspektywie czasu, niż miałoby to miejsce pracując w co najmniej 2 odrębnych zespołach. To współpraca ludzi, o określonych kompetencjach, umiejętnościach i zadaniach, pozwalająca zrealizować wspólny cel biznesowy, stawiany całej organizacji. W ramach Dev Ops, mówimy o ustalonych praktykach i procedurach umożliwiających integrację zachodzących pomiędzy tymi zespołami relacji. Bazuje na interdyscyplinarności. Ich celem jest automatyczny i jasny podział zadań w ramach tej samej płaszczyzny projektowej poprzez wypracowanie kultury organizacyjnej, instrukcji i narzędzi które pozwolą na sprawną komunikację, swobodny worflow, a także proces rozwijana i doskonalenia produktu końcowego. Dzięki temu procesy nie przebiegają oddzielnie dla poszczególnych zespołów, ale są wspólnej w ramach jednej płaszczyzny zespołowej.

Dev Ops. Co to jest?

Mówiąc o Dev Ops, mówimy o nowym zjawisku i podejściu do pracy nad projektem. To stosunkowo młode podejście, które funkcjonuje w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Połączenie kompetencji dwóch działów, które dotychczas działałyby odrębnie, niezależnie od siebie teraz zostają połączone. To główna idea pracy przy projekcie według podejścia Dev Ops.

Dział rozwoju i dział operacji zostaje połączony w jeden byt. To oznacza spłaszczenie komunikacji i poprawienie jej jakości. To także wzajemna współpraca i wspólne procedury przy przeprowadzaniu procesów i zarzadzania powstającym projektem. W tym podejściu procesy przebiegają równocześnie przy pełnym zrozumieniu w ramach danego zespołu projektowego. Oznacza to pełną informację na każdym z etapów jego realizacji.

Terminu używamy do opisania zestawu wypracowanych praktyk, które przyśpieszają udostępnianie danego rozwiązania np. aplikacji i jej podstawowych funkcji. Praca w ramach takiego podejścia to minimalizacja kosztów i lepsza kontrola na samym projektem. Dzięki temu widzimy jak będzie wyglądać jej wdrożenie od początku do końca.
Firmy przyjmują perspektywę Dev ops, aby sprawniej opracowywać rozwiązanie i go wdrażać. Praca w ramach takiego podejścia prowadzi do sprawniejszego przepływu pracy zarządzania produktem.

Skąd wzięło się podejście Dev Ops

Tradycyjna podejście do procesu wymagało tworzenia zespołów, których kompetencje były ściśle określone. Powstający projekt wymagał aby strukturowo i funkcjonalnie zespoły były oddzielone od siebie. Zatem w ramach opracowywania konkretnego zadania funkcjonowało kilka odrębnych zespołów. Upatrywano w tym koncentrację nad realizacją założonych celów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Z czasem jednak zaczęto zauważać, że takie podejście generuje dłuższy czas wprowadzania projektu do życia. Jego działania generowało problemy komunikacyjne i informacyjne. To skutkowało opóźnieniem czasowym w realizacji.
Obecnie podejście praktykowane jest w wielu organizacjach, zwłaszcza obszarach produkcyjnych , którym zależy na implementacji nowego rozwiązania z założoną jakością i stosunkowo szybkim czasem finalizacji projektu.

Zarządzanie projektem w zespole

Wprowadzając dane rozwiązanie technologiczne, pracując w zespole Dev Ops, zadania związanie z wytwarzaniem oprogramowania oraz zarządzania jego procesami zostaje połączone w jeden dział, a kompetencje przenikają się we wzajemnej współpracy.
To oznacza płynną komunikację, bieżące rozwiązywanie problemów i wyraźną strukturę odpowiedzialności przenikających się w ramach jednego zespołu. Funkcjonowanie w zespole Dev Ops oznacza jasny podział na stanowiska odpowiedzialne za tworzenie nowego produktu (oprogramowania) oraz stanowiska, które wdrażają wytwarzane rozwiązanie.

Kim jest Dev Ops engineer?

Wyróżnia się również inżynierów Dev Ops, którzy w swoim działaniach łączą proces tworzenia danego produktu oraz jego rozwojem. To osoba, która w swojej pracy łączy powstawanie, rozwój i administrację powstającego produktu.

Korzyści wynikające z wdrożenia zespołu Dev Ops

  • płynne zarządzanie produktem, od tworzenia poprzez wdrażanie
  • pełna analiza nad powstawaniem produktu w ramach jednego zespołu projektowego
  • pełna komunikacja na każdym z etapów powstawania produktu
  • zoptymalizowany cykl życia projektu
Jak podobał Ci się ten artykuł?
0
Liczba ocen: 0

Katarzyna Węgiel

Pasjonatka i praktyk działań inbound marketing. Testerka nowych rozwiązań pozycjonujących markę w umyśle klienta. Łączę teorię z praktyką. Wykorzystuję social media do efektywnego budowania relacji z klientem. Na co dzień zajmuję się kreowaniem wizerunku i świadomości marki w komunikacji on i off –line.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *