Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Pobranie udostępnionej kopii

Panel WebAs umożliwia udostępnienie kopii zapasowych. Przygotowanie kopii do udostępnienia.

Aby była możliwość pobrania udostępnionej kopii po zalogowaniu przez SSH należy podać adres IP serwera lub pozostawić pole puste.

  • Zaloguj się na konto FTP za pomocą SSH. Logowanie na konto za pomocą SSH.
  • Po zalogowaniu na konto wydajemy polecenie wget wraz z adresem udostępnionej kopii. Adres kopii znajduje się w panelu WebAs zakładka Usługi > Kopie zapasowe > <FTP>
wget -r -N -l inf --no-parent --no-host-directories <ADRES URL UDOSTĘPNIONEJ KOPII>

Przykład:

wget -r -N -l inf --no-parent --no-host-directories ftp://default:pyLykj30V9OdsKBC@11862-backup.tld.pl
  • Jeżeli posiadasz udostępniony backup dla większej ilości dat konieczne jest podanie dokładnej daty po adresie URL. Daty dla których zostały przegotowane backupy można znaleźć w panelu WebAs zakładka Usługi > Kopie zapasowe > <FTP>
wget -r -N -l inf --no-parent --no-host-directories <ADRES URL UDOSTĘPNIONEJ KOPII>/<DATA>

Przykład:

wget -r -N -l inf --no-parent --no-host-directories ftp://default:pyLykj30V9OdsKBC@11862-backup.tld.pl/2018-07-03

Uwaga!

Jeśli przy wykonywanej operacji zgrywania danych na serwer z serwera backupowego pojawi się komunikat „Terminated” i proces kopiowania danych zostanie przerwany, prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym w celu dodania wyjątku umożliwiającego kontynuacje procesu zgrywna danych.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00