Pomoc i Kontakt Kei.pl

Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Udostępnianie kopii zapasowych (backup)

Panel WebAs umożliwia udostępnianie kopii zapasowych dla:
kont FTP
baz danych MySQL/PostgreSQL

Gwarantujemy backup do trzech dni wstecz. Backup wykonywany jest każdego dnia w godzinach nocnych (około 1:00 – 6:00). Backup`owane są wszystkie dane, które znajdują się na serwerze w momencie wykonywania backupu.

Jak przygotować kopię zapasową do pobrania?

 1. Aby przygotować kopię do pobrania zaloguj się do panelu WebAs, a następnie wybierz z menu Usługi > Kopie zapasowe 


 2. Następnie wybierz przygotuj kopię  3. Teraz wybierz obiekt, dla którego ma zostać przygotowana kopia zapasowa. W ramach modułu masz możliwość przygotowania kopii dla kont FTP oraz baz danych MySQL / PostgreSQL


Poniżej pokazujemy jak przygotować udostępnienie kopii zapasowej dla wybranego typu obiektów.

Zlecenie przygotowania kopii zapasowej dla konta FTP

 1. Wybierz konto FTP, dla którego ma zastać przygotowana kopia zapasowa
  Jest to rozwijana lista zawierająca wszystkie konta FTP dodane do panelu WebAs.

  W przypadku usług hostingowych istnieje jedno konto FTP, więc pole automatycznie jest uzupełnione nazwą konta FTP i nie ma możliwości wyboru.

 2. Po wybraniu konta FTP dla którego ma zostać przygotowana kopia zapasowa uzupełnij formularz, a następnie go zapisz.

  Data wykonania kopii zapasowej – Wybierz datę, z której kopia zapasowa ma zostać udostępniona. Opcja pozwala na wybór kilku dat.

  Czas ważności dostępu – Opcja pozwala na określenie czasu przez jaki będzie możliwość pobrania udostępnionego backupu.

  E-mail zlecającego – Pole jest wymagane. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłana informacja o statusie udostępnianego backupu.

  Dostęp tylko z wybranego IP lub sieci  – Pole pozwala zdefiniować IP lub podsieć, z której będzie możliwość pobrania backupu. Pozostawienie pustego pola pozwala na dostęp z wszystkich adresów IP


  W przypadku podawania podsieci należy podać adres IP sieci w formacie CIDR, np. 1.2.3.0/24

  Informujemy, iż udostępnienie kopii zapasowej może potrwać do 15 minut i jest to zależne od jej rozmiaru.

 3. Po zapisaniu formularza informacje zostaną zapisane w zakładce Usługi > Kopie Zapasowe i będą tam widoczne do czasu wygaśnięcia.
 4. Po wybraniu nazwy konta FTP dla udostępnionego już backupu jest możliwość wybrana dodatkowych dni, z których ma być udostępniona kopia. W tym widoku znajduje się również podsumowanie dla udostępnionej kopii oraz dane dostępowe do konta FTP za pomocą których można się zalogować i pobrać backup.
 5. W ostatniej kolumnie „Pobierz” jest możliwość połączenia za pomocą przeglądarki po protokole FTP (jeśli obsługuje).

  Połączenie za pomocą przeglądarki nie jest szyfrowane. Połączenie szyfrowane (TLS) jest możliwe za pomocą klienta FTP oraz portu 21.

   

  Dane logowania do konta FTP znajdują się w zakładce Usługi > Kopie zapasowe > [konto_FTP].Zlecenie przygotowania kopii zapasowej dla baz MySQL oraz PostgreSQL:

 1. Wybierz bazę danych, dla której ma zastać przygotowana kopia zapasowa
  Jest to rozwijana lista zawierająca wszystkie bazy danych dodane do panelu WebAs.


 2. Po wybraniu bazy danych dla której ma zostać przygotowana kopia zapasowa uzupełnij formularz, a następnie go zapisz.

  Data wykonania kopii zapasowej
  – Wybierz datę, z której kopia zapasowa ma zostać udostępniona.

  Czas ważności dostępu – Opcja pozwala na określenie czasu przez jaki będzie możliwość pobrania udostępnionego backupu.

  E-mail zlecającego – Pole jest wymagane. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłana informacja o statusie udostępnianego backupu.

  Dostęp tylko z wybranego IP lub sieci  – Pole pozwala zdefiniować IP lub podsieć, z której będzie możliwość pobrania backupu. Pozostawienie pustego pola pozwala na dostęp z wszystkich adresów IP.

  W przypadku podawania podsieci należy podać adres IP sieci w formacie CIDR, np. 1.2.3.0/24

  Informujemy, iż udostępnienie kopii zapasowej może potrwać do 15 minut i jest to zależne od jej rozmiaru. 3. Po zapisaniu formularza informacje zostaną zapisane w zakładce Usługi > Kopie Zapasowe i będą tam widoczne do czasu wygaśnięcia.


 4. Po wybraniu nazwy bazy danych dla udostępnionego już backupu przejdziesz do widoku gdzie znajduje się podsumowanie dla udostępnionej kopii oraz link, za pomocą którego można pobrać backup. 
  Informację jak wykonać import bazy znajdziesz w temacie pomocy: Import bazy danych.

   

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

 

H88 S.A

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

 

NIP: PL 7822622168

Regon: 364261632

KRS: 0000612359

Kapitał zakładowy/wpłacony: 215 228,00 PLN

 

 

Adres korespondencyjny:

 

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

 

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00

Formularz został pomyślnie przesłany.
Wystąpił bład! Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami.