Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

SVN na serwerach Kei – system kontroli wersji

SVN to system kontroli wersji, następca systemu CVS, który jeszcze całkiem niedawno był zdecydowanie bardziej popularny. SVN służy do wersjonowania plików, najczęściej źródłowych wersji programów. System kontroli wersji jest idealnym rozwiązanie przy równoczesnej pracy wielu użytkowników, pracujących nad wspólnym kodem źródłowym.

Domyślnie SVN dostępny jest na wszystkich naszych serwerach z poziomu SSH. Przeczytaj jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH.

Na usłudze hostingowej SVN po SSH realizowany jest bez konieczności uruchamiania „daemona” svnserve na konkretnym porcie.

UWAGA

Jeśli po prawidłowym nawiązaniu połączenia SSH z serwerem nie jesteś w stanie wywołać komendy „svn” koniecznie wyślij zgłoszenie z autoryzowanego adresu e-mail z prośbą o udostępnienie tego narzędzia na cst@kei.pl

Przykładowe polecenia SVN

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych poleceń związanych z obsługą SVN.

Tworzenie repozytorium na Serwerze

svnadmin create <nazwa_repozytorium>
svn import <źródło> svn+ssh://<uzytkownik>@<domena>/home/users/<uzytkownik>/<nazwa_repozytorium>/<nazwa_repozytorium>

Jeżeli nie korzystamy z autoryzacji po kluczach, podajemy hasło do momentu komunikatu o zakończeniu wysyłania.

W ten sposób uzyskujemy repozytorium dostępne pod adresem:

svn+ssh://<uzytkownik>@<domena>/home/users/<uzytkownik>/<nazwa_repozytorium>/<nazwa_repozytorium>

Praca z repozytorium zdalnym z poziomu linii poleceń

  • Import lokalnego katalogu do podanego URL-a repozytorium (zdalnego repozytorium):
svn import <źródło> 
svn+ssh://<uzytkownik>@<domena>/home/users/<uzytkownik>/<nazwa_repozytorium>/<nazwa_repozytorium>

Jeżeli nie korzystamy z autoryzacji po kluczach (klik) podajemy hasło do momentu komunikatu o zakończeniu wysyłania.

  • Pobieranie do lokalnej ścieżki gałęzi drzewa repozytorium (kodu repozytorium):
svn co svn+ssh://<uzytkownik>@<domena>/home/users/<uzytkownik>/<nazwa_repozytorium>/<nazwa_repozytorium> <repozytorium>

Jeżeli nie korzystamy z autoryzacji po kluczach (klik) podajemy hasło do momentu komunikatu o zakończeniu pobierania.

Strona projektu systemu kontroli wersji SVN dostępna jest tutaj.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

 

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00