Pomoc

Ponad 300 praktycznych artykułów i dane kontaktowe

Zmiana danych abonenta domeny (Panel Klienta)

W przypadku domen zarejestrowanych za pośrednictwem Kei.pl masz możliwość wykonania aktualizacji bądź cesji danych abonenta. Aktualizacja danych pozwala na zmianę adresu abonenta, jego adresu email czy numeru telefonu. Zmiany nie wymagają potwierdzenia i będą widoczne w bazie WHOIS w przeciągu kilku minut.

Cesja domeny jest wymagana jeśli chcesz zmienić nazwę abonenta, jego status prawny lub numery NIP/PESEL. Wymagają potwierdzenia w postaci podpisanego dokumentu wygenerowanego po zapisaniu formularza.

W celu wykonania powyższych zmian koniecznym jest zalogowanie się do Panelu Klienta Kei.pl. Jeśli nie pamiętasz swoich danych dostępowych do panelu klienta przeczytaj jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta Kei.pl

  • Po zalogowaniu do Panelu Klienta Kei.pl z menu wybierz Usługi > Domeny,
  • a następnie kliknij na domenę, dla której chcesz wykonać zmianę danych abonenta domeny.
  • Pod danymi domeny kliknij pierwszą zakładkę „Abonent / Cesja„.
  • Jeśli chcesz wykonać jedynie zmianę adresu abonenta, adresu e-mail czy numeru telefonu zaznacz opcję „Aktualizacja danych„, a następnie wypełnij pola, które chcesz zmodyfikować. W przypadku zmiany tych danych nie ma konieczności potwierdzania ich pisemnie. 
  • W przypadku, gdy chcesz zmienić nazwę abonenta, jego status prawny lub NIP/PESEL koniecznym jest wybranie opcji „Cesja domeny„. Te zmiany wymagają potwierdzenia w postaci podpisanego dokumentu, który zostanie wygenerowany po zapisaniu formularza.
  • Po uzupełnieniu wniosku prześlij go do nas za pomocą jednej z dostępnych metod:
    • za pośrednictwem Panelu Klienta
    • pocztą elektroniczną: finanse@kei.pl

Jeśli zdecydujesz, że jednak nie chcesz wykonać cesji domeny masz możliwość anulowania wniosku z poziomu panelu klienta Kei.pl w zakładce ustawienia > cesje.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Właściciel serwisu:

cyber_Folks S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

NIP: PL 7792467259

Regon: 367731587

KRS: 0000685595

Kapitał zakładowy/wpłacony: 283.600,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Marcika 27 C-D

30-443 Kraków

tel. 12 349 22 00

Infolinia handlowa: 801 308 408

Wsparcie techniczne (24/7/365): 12 349 22 00