Słownik pojęć IT

Słownik pojęć IT

Poznaj pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć świat IT i hostingu. Ponad 40 prostych definicji - od "alias pocztowy" po "zasoby on-demand".

b2b

B2B – to skrót pochodzący od określenia Business to Business (B2B) i oznacza relację Firma-dla-firmy. Jest zrozumiałym i używanym pojęciem, niezależnie od szerokości geograficznej. Pochodzi z języka angielskiego.

Tym mianem określamy działania odbywające się pomiędzy uczestnikami rynku, którymi są dane firmy. To wzajemne relacje zachodzące pomiędzy nimi. Pojęcie znajduje szerokie zastosowanie. W jego skład wchodzą wszelkie czynności wykonywane przez daną firmę, których odbiorcą finalnym jest dana marka (dane przedsiębiorstwo). Możemy tutaj mówić zarówno o świadczeniu usług, zawieraniu umów, czy budowania obecności marki. To jednocześnie przeciwieństwo B2C (Business to Customer), w którym nadawcą takich usług jest dalej firma, natomiast adresatem już są indywidualni Klienci.
Relacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami mogą mieć wymiar zarówno online (elektroniczny), jak i offline (tradycyjny).

Rynki B2B

Mówiąc o handlu B2B, mówimy o sytuacji, której uczestnikami rynku mogą być producenci, detaliści, hurtownicy. Transakcja przebiega pomiędzy firmami. Przykładowo jedna z nich zgłasza zapotrzebowanie na dany produkt. Poszukuje na rynku firmy, która jest w stanie zaspokoić jej potrzeby. Wchodzi we współpracę z innym podmiotem, który specjalizuje się w danym zagadnieniu i z nim dokonuje współpracy.

W kontekście B2B możemy wyróżnić relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, które dotyczą np. zawieraniu umów, przeprowadzaniu transakcji handlowych czy budowania sieci partnerów.
Biorąc pod uwagę transakcje handlowe, działalność możemy sklasyfikować w oparciu o rynek świadczenia usług. Wyróżniamy rynek horyzontalny i rynek wertykalny.

– rynek horyzontalny, tutaj zawierane są transakcje pomiędzy firmami świadczącymi usługi z jednej branży. Operują w tożsamym sektorze, a ich działania możemy porównać do systemu naczyń połączonych. Aby jedna z nich mogła funkcjonować, potrzebuje drugiej, której działania uzupełniają się. Przykładem relacji odbywającej się w ramach rynku wertykalnego jest rynek poligraficzny. To branża, specjalizująca się w szeroko rozumianych usługach drukarskich. Drukarnia, aby mogła pełnić swoja podstawową usługę, potrzebuje zintegrować kilka obszarów. Jednym z nich jest stała współpraca z firmami, które produkują i dostarczają tusze drukarskie. Bez nich nie jest możliwe świadczenie usług. Firma produkująca tusze, która dostarcza produkty firmom drukarskim to relacja odbywająca się w ramach jednej branży. Dlatego w tym przypadku możemy mówić o rynku horyzontalnym.

– rynek wertykalny, to szersze pojęcie dotyczące świadczenia usług w zupełnie odrębnych segmentach działania. Przedsiębiorstwa nie są ze sobą związane, działają w obrębie różnych branż. Przykładem są usługi hostingowe, które są świadczone dla firm zajmujących się różnymi aktywnościami. Dobrego hostingu np. od Kei.pl, potrzebują firmy, które jednocześnie swoją ofertę przedstawiają online. Posiadając stronę internetową, jednym z wymogów – obok domeny – jest właśnie hosting. W tym przypadku taka relacja zachodzi na rynku wertykalnym. Internetowy sklep kosmetyczny nie jest zbieżny z firmą hostingową, ale bez niej nie jest w stanie sprzedawać za pomocą sieci.

B2B w kontekście zawierania umów

B2B to pojęcie, które możemy także dosyć często zauważyć w ofertach na portalach rekrutacyjnych. Przeglądając ofertę o pracę, w szczegółach możemy zobaczyć formę, którą pracodawca określa relację świadczenia pracy. Wówczas, oznacza ono formę, na którą pracodawca zwraca uwagę prowadząc projekt rekrutacyjny. Może występować samodzielnie, bądź jest jedną z dostępnych opcji, obok UoP (Umowa o Pracę) ,UoD (Umowa o Dzieło) bądź UZ (Umowa Zlecenie). Taka informacja oznacza, że pracodawca chce nawiązać relację, bądź jest otwarty na taką możliwość, w której uczestnikami są 2 firmy. Znaczenia nabiera tutaj forma prawna. Osobą zatrudnioną może być osoba wykonująca daną działalność gospodarczą. Taki rodzaj umowy w powszechnym ujęciu oznacza relację pomiędzy dwiema niezwiązanymi firmami, której celem jest prowadzenia i rozwoju każdej z nich.

Poczytaj więcej na naszym blogu

Znajdź interesujący Cię artykuł

Wybierz kategorię