MySQL

Hosting

MySQL – czym jest, różnice między MySQL i SQL

Kei.pl

SQL i MySQL to często spotykane terminy. Choć mogą wydawać się blisko spokrewnione, oznaczają tak naprawdę co innego. Znajomość różnic między nimi jest niezbędna, jest chcesz pracować z relacyjnymi bazami danych, zarządzać dużymi zbiorami danych czy rozpocząć pracę jako analityk biznesowy.

Czym jest baza danych?

Zacznijmy od podstaw, czyli od zdefiniowania, czym jest baza danych. Według Oracle jest to zbiór uporządkowanych danych przechowywanych elektronicznie w systemie komputerowym. Jego celem jest pomoc użytkownikom w zarządzaniu, wyszukiwaniu i modyfikowaniu rekordów, które mogą obejmować między innymi informacje dotyczące klientów, produktów lub zamówień.

Ze względu na sposób organizacji danych, wyróżnia się dwa główne rodzaje baz danych: relacyjne oraz NoSQL. Relacyjne bazy danych przechowują dane w tabelach składających się z wierszy i kolumn. Z kolei bazy danych NoSQL wykorzystują modele dokumentów, wykresów, klucz-wartość lub kolumny.

Co to SQL?

Structured Query Language, znany również jako SQL, to standardowy język używany do obsługi, zarządzania i uzyskiwania dostępu do baz danych. Umożliwia nie tylko dokonywanie drobnych zmian w składni i obiektach, ale także konstruowanie skomplikowanych programów, które pozwalają na rozległe modyfikacje baz danych. Godną uwagi zaletą języka SQL jest możliwość pobierania wielu rekordów z bazy danych za pomocą pojedynczego polecenia.

Język SQL jest podzielony na cztery podstawowe podzbiory, z których każdy ma przypisane określone zadania związane z manipulacją danymi w bazach danych:

  • DDL (Data Definition Language) – pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie struktur logicznych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do danych,
  • DML (Data Manipulation Language) – pozwala na wstawianie, pobieranie, aktualizowanie i usuwanie danych w tabelach. Przykładowe polecenia DML to SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE,
  • TCL (Transaction Control Language)  – odpowiada za grupowanie instrukcji w logiczne transakcje oraz zarządzanie nimi. Transakcja to nic innego jak pojedyncza jednostka pracy, która może składać się z jednej lub większej liczby operacji.
  • DCL (Data Control Language) – dotyczy zarządzania uprawnieniami i zabezpieczeniami w bazie danych. Główne funkcje to: kontrola dostępu, nadawanie uprawnień, tworzenie użytkowników itp.

SQL został po raz pierwszy znormalizowany w 1986 roku przez American National Standards Institute (ANSI) – instytucję, która zajmuje się ustalaniem norm technicznych obowiązujących w USA. Od tamtej pory uważany jest za jedyny oficjalny język zapytań stosowany w relacyjnych bazach danych. Jego prawnym właścicielem pozostaje firma Microsoft i to ona ponosi odpowiedzialność za takie kwestie jak hosting, utrzymywanie i udostępnianie języka.

Czym jest MySQL?

Pojawił się w połowie lat 90. i jest uważany za jeden z pierwszych otwartoźródłowych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS). MySQL został opatentowany w 1995 roku przez firmę MySQL AB ze Szwecji, a w 2010 przejęty przez Oracle Corporation, która odpowiada za jego dystrybucję i utrzymanie do dnia dzisiejszego. Zbudowany jest przy użyciu tabel, które są również znane jako relacje. Każdy wiersz to rekord o unikalnym numerze identyfikacyjnym, natomiast każda kolumna zawiera atrybuty danych. Programiści backend oraz specjaliści IT wykorzystują MySQL do:

  • przechowywania informacji o wtyczkach,
  • zarządzania użytkownikami,
  • tworzenia i wdrażania polityk bezpieczeństwa,
  • testowania integralności bazy danych,
  • tworzenia kopii zapasowych.

Za sprawą swej rozbudowanej funkcjonalności i prostoty użytkowania, MySQL znajduje zastosowanie w wielu branżach: od e-commerce i finanse przez produkcję po opiekę zdrowotną.

Różnice między MySQL a SQL

SQL i MySQL to odrębne pojęcia, których nie należy traktować jako synonimy. SQL jest ogólnym językiem zapytań stosowanym w wielu systemach zarządzania bazami danych, takich jak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, itp. Definiuje on składnię, semantykę i zestaw poleceń oraz umożliwia modyfikację obiektów. MySQL jest natomiast konkretną implementacją systemu zarządzania relacyjną bazą danych, który używa języka SQL jako swojego głównego języka zapytań.

Zalety MySQL

Teraz, gdy znasz już główne różnice między MySQL i SQL, przyszła pora, abyś zapoznał się z zaletami tego pierwszego. Rola MySQL nie ogranicza się tylko do przechowywania danych i manipulacji nimi. Oto kilka zalet, które przyczyniają się do szerokiego zastosowania MySQL jako głównego systemu RDBMS.

Niski koszt wdrożenia i utrzymania

MySQL jest klasyfikowany jako oprogramowanie typu open source, co zapewnia użytkownikom swobodę korzystania z niego bez żadnych zobowiązań finansowych i kosztownych opłat licencyjnych. Warto także wspomnieć o elastyczności w dostosowywaniu go do własnych preferencji. Niski koszt wdrożenia i łatwość utrzymania to zalety doceniane zarówno przez mniejsze firmy, jak i duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa.

W tym miejscu warto, dodać, że SQL nie jest językiem open-source. Oznacza to, że jeśli napotkasz jakiś problem w działaniu bazy danych na serwerze SQL, nie możesz oczekiwać wsparcia społeczności jak w przypadku MySQL. W takiej sytuacji będziesz musiał polegać na obsłudze Microsoft SQL Server.

Szeroka kompatybilność

MySQL oferuje szeroką kompatybilność z różnymi architekturami i technologiami, dzięki czemu nadaje się do użytku z systemami macOS, Windows, Linux, a także większością platform danych działających w chmurze. Ponadto, umożliwia bezproblemową integrację z szeroką gamą backendów i interfejsów programistycznych.

Łatwość użycia

Relacyjna struktura MySQL zapewnia prostotę obsługi, szczególnie początkującym programistom. Wynika to z tego, że MySQL może obsługiwać zarówno konwencjonalne znaki, takie jak liczby, litery i wartości logiczne, jak i bardziej zaawansowane formaty danych – np. JavaScript Object Notation (JSON).

Skalowanie w pionie i poziomie

MySQL zapewnia elastyczność skalowania zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wraz ze wzrostem wymagań biznesowych można ją łatwo dostosować, dodając zasoby sprzętowe w celu zwiększenia pojemności (skalowanie w poziomie) lub wdrażając klastry i replikację (skalowalność w poziomie).

Bezpieczeństwo na wielu poziomach

MySQL oferuje również szereg środków bezpieczeństwa, które obejmują uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, szyfrowanie danych i audyty. Dodatkowo dostępne są narzędzia do zarządzania uprawnieniami – oparte na haśle, tokenach (np. X.509) czy protokołach LDAP.

Kompatybilność z wieloma silnikami pamięci masowej

MySQL oferuje szereg silników pamięci masowej dla swoich tabel (dla porównania, SQL obsługuje tylko jeden silnik pamięci). Wspierane technologie obejmują m.in. MEMORY (HEAP), MyISAM, ARCHIVE, InnoDB, CSV i FEDERATED. Co to oznacza w praktyce? MySQL zezwala na migrację danych do różnych aplikacji, nawet tych, które nie są oparte na języku SQL. Świetnym przykładem jest tutaj Microsoft Excel.

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszego DBMS

Z naszego artykułu dowiedziałeś się, jakie są różnice między MySQL i SQL oraz poznałeś sposoby ich działania.Ale czy wiesz, że MySQL nie jest jedynym dostępnym systemem DBMS? Na rynku znajduje się wiele alternatyw, w tym MongoDB, PostgreSQL, Microsoft SQL i Oracle DB. To, jakiego dostawcę wybierzesz, może mieć znaczący wpływ na działalność biznesową. Warto więc na etapie analizy zwrócić uwagę na kilka kryteriów.

Na początku powinieneś ocenić charakter swoich danych. Jeśli są one proste, pozostają względnie stałe i wymagają najwyższego bezpieczeństwa, warto skorzystać z MySQL. Format tabelaryczny RDBMS zapewnia stabilność, precyzję i niezawodność. W przypadkach, w których istnieje znaczna ilość skomplikowanych i różnorodnych danych, korzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z systemu do zarządzania nierelacyjnymi bazami danych.

Bazy danych typu NoSQL obsługuje znacznie więcej typów danych, takich jak obrazy, wartości logiczne i dokumenty. Ponadto w porównaniu z relacyjnymi bazami danych, nie wymagają pobierania wielu tabel w celu wygenerowania odpowiedzi. W związku z tym szybciej zwracają wyniki.

Jak podobał Ci się ten artykuł?
5
Liczba ocen: 1
MySQL – czym jest, różnice między MySQL i SQL

Kei.pl

Naszym głównym celem jest wsparcie dla biznesu, pomagamy w projektowaniu infrastruktury serwerowej, zarządzamy rozwiązaniami serwerowymi, doradzamy, dbamy o bezpieczeństwo danych. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zdobytą od 2000 roku, a potwierdzeniem są projekty zrealizowane dla Klientów według ich indywidualnych pomysłów do których dołożyliśmy cegiełkę w postaci naszych usług, tak aby mogli poświęcić czas na rozwijanie własnego biznesu bez obawy o sprawy związane z codziennym administrowaniem usługami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *