Słownik pojęć IT

Słownik pojęć IT

Poznaj pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć świat IT i hostingu. Ponad 40 prostych definicji - od "alias pocztowy" po "zasoby on-demand".

GitHub

GitHub to hosting dla repozytorium. Za jego pomocą możesz zarządzać repozytorium Git. W przeciwieństwie do Gita, GitHub działa w oparciu o chmurę.

Udostępniając kod w jednym miejscu dla wszystkich, każdy członek zespołu projektowego może go widzieć i uzyskać zdalny dostęp do repozytorium, bez względu na szerokość geograficzną. Wystarczy tylko dostęp do sieci. Repozytoria tworzone są w obrębie konta (indywidualne, konto organizacji). Możesz je tworzyć dla wszystkich (public) bądź ich dostęp określić dla wybranych osób (private).
W określonym repozytorium umieszczasz pliki i katalogi.

Najważniejsze zalety GitHub:

– to miejsce do hostowania Twojego repozytorium,
– za jego pomocą możesz dzielić się kodem źródłowym,
– to także możliwość realizacji code review (feedback jakości kodu).

Poczytaj więcej na naszym blogu

Znajdź interesujący Cię artykuł

Wybierz kategorię